سخن روز

مرتضی صادقی

وقتی ثبات رفتار آیت الله خامنه ای را پی میگيرم، به این نتیجه می رسم که تنها خط قرمز غیر قابل عبور تا اینجای کار برای ایشان "سران فتنه" بوده است .

فساد مالی لجام گسیخته توسط نزدیک‌ترين نیروهای مورد تٲئید ایشان، دستور مقابله و سرکوب منجر به قتل افراد در خطبه های نماز جمعه بیست و نهم خردادسال88 ، دستور کش ندادن سوء استفاده های مالی و بورسیه ها، دستور قبول مذاکره با آمریکا در عمان به دکتر صالحی، موارد آشکار شده ای‌اند که هر کدام در سال‌های دور و نزدیک، ادعا می شد جزو خطوط قرمز«حضرت آقا» قرار دارند.

مرتضی صادقی

در مراسمی که در هفته گذشته از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت فاجعه ملی در سال ١٣٦٧ برگزار شد برای نخستين‌بار ویدئو کليپ مستندی انتشار یافت که حکایت از چگونگی رسیدن خبر و اسناد مربوط به این فاجعه به خارج از کشور بود. مقابله با فراموشی فاجعه ملی قتل وعام زندانیان سیاسی در تابستان و پائیز ٦٧ و کوشش در راه روشنگری هرچه بیشتر این جنایت هولناک از نقاط مشترک همه کنشگران این عرصه است. طبیعتا کوشش در راه مستند کردن آنچه بوقوع پیوسته و اقداماتی که انجام گرفته یکی از ابزارهای مقابله با فراموشی است،

فرخ نعمت پور

قدیما هنگامیکە هنوز طعم تلخ آوارگی و غربت از وطن را نچشیدە بودم، آنگاە کە هنوز در شهر آنزمان کوچک مرزیمان زندگی می کردم، افراد چندی کە شمار واقعی آنان را علیرغم کم بودنشان کسی نمی دانست موسوم بە "دیوانە" در فرهنگ عام و "دارای بیماری روانی" در تعبیر خواص، در گوشە و کنار شهر می دیدم کە هیچ نهاد و ارگان دولتی بدانها نمی رسید. آنان، از مردم عادی بە وقت گرسنگی، لقمەای چند می گرفتند، کسی از سر صواب و لطف و انسانیت آنها را گاها بە حمام می برد، و یا با پوشاندن لباسهای کهنە خود بر تنشان، برای مدتی آنان را از کثافت و لجن بە جای ماندە و مالیدە، رها می ساخت.

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در سایت بی بی سی درج شدە است، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که ایران و روسیه با استفاده از نفوذ خود، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را متقاعد کنند که در مذاکرات مربوط به بحران این کشور شرکت کند.

همچنین کری بعد از گفت‌وگو با فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا در لندن گفتە کە ما نیاز داریم که وارد مذاکره شویم.  و این یعنی اینکە طرف بریتانیائی هم دارد بە موازات حرکت می کند.

سیامک سلطانی

با مرگ شاهرخ زمانی، کارگر فعال سنديکائی در زندان گوهردشت، جدا از علت به زندان افتادن زنده‌ياد شاهرخ زمانی و بسياری ديگر از فعالين سياسی و مدنی و دگر انديش  و دگر کيش، يک‌بار ديگر وضعیت اسف بار زندان‌ها و بی توجهی مقامات به اين وضعيت، به موضوع بحث و بررسی چه در داخل و چه در خارج از کشور تبديل شد.  

فرخ نعمت پور

در شرایطی کە توافق هستەای ایران با کشورهای پنج بعلاوە یک از سد تندروهای آمریکا گذشتە و دیگر امید اجرائی کردن آن بیش از پیش برجستە شدە است، دور جدیدی از مخالفت تندروها و افراطیون ایران با این موافقتنامە بعد از سخنان خامنەای در رابطە با لزوم بررسی این توافق در مجلس آغاز شدە است. در این میان سخنان جلیلی رئیس تیم مذاکرەکنندە ایرانی در دوران احمدی نژاد در صدر اظهارات افراطیون قرار گرفت.

صفحه‌ها