گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شمارۀ 207

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: برای افزایش دستمزد کارگران، اعتراض های کارگری را سازمان دهیم!
- از تجربە دیگران:آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (نهم)؛
- سندیکا های کارگری پیشرو در دفاع از حقوق زحمتکشان
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (قسمت پنجم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعالان سیاسی خارج از کشور (بخش پایانی)
- یادداشت منتخب: وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالان کارگری و اجتماعی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 206

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: همبستگی جنبش کارگری در روز جهانی معلم؛
- از تجربه دیگران: آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی (بخش هشتم)؛
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری و منازعه استقالل طلبان کاتالونیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش چهارم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعاالن سیاسی خارج از کشور (بخش دوم)؛
- تیتر اخبار

تسلیت بە خانوادە محمد جراحی

رفیق محمد جراحی در دوران فعالیتش صرفا بە دلیل دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای سازماندهی تشکل های کارگری و عضویت در "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری" سە بار توسط بیداگاە های مدافع صاحبان سرمایە، محکوم بە زندان شد و زمانی کە مشغول گذراندن دوران ٥ سالە محکومیتش بود، بیمار شد، ولی زندانبانان مانع از درمان او توسط پزشک متخص شدند.

بخش: 

بولتن کارگری شماره 205

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: جنگ جناح ها بر سر مصادرە واحد های صنعتی؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش هفتم)
- دیگر کشورها: ونزوئلا در تلاطم تحولات؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش سوم)
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعالان سیاسی خارج از کشور؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شمارۀ 204

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: اعتراض های کارگری در «آذرآب و هپکو»؛ سرکوب گران ناچار به عقب نشینی هستند؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی(بخش ششم)؛
- دیگر کشورها: رفراندوم استقلال کاتالونیا در اسپانیا و موضع " کمیسیون‌های کارگری"؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش دوم)؛
- صدای کارگر: چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر کارگران عریان تر می شود!
- اطلاعیه ها: حمایت گسترده از کارگران، محکومیت تاریخی سرکوب گران

بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب «هپکو» و «آذرآب» را محکوم می کنیم!

تکرار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران این کارخانە‌ها کە از پشتیبانی مردم اراک و عموم کارگران ایران نیز برخوردارند، مؤید آن است کە مسئولین و کارفرمایان با توسل بە سرکوب نمی‌توانند اعتراضات حق‌خواهانە کارگرانی را کە دیگر نمی‌خواهند، «زیر بار ستم» کار و زندگی کنند خاموش سازند.

بولتن کارگری شماره 203

در این شماره می خوانید>
- تحلیل هفته: پاسخ پوچ دولت روحانی به بازنشستگان؛
- یادداشت: زندانیان اعتصابی؛ نمادی از مبارزه جنبش مدنی و کارگران ایران؛
- از تجربه دیگران: آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی (قسمت پنجم)؛
- دیگر کشورها: کشاورزان شالیزارهای کلمبیا در اعتصاب؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش اول)؛
- گفتگو: مصاحبه با محمود بهشتی لنگرودی پیش از بازداشت؛
- اطلاعیه ها: بیانیه مشترک انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 202

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: کولبران،قربانیان سیاست های تبعیض آمیز رژیم در کردستان؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش چهارم)؛
- از جهان کاردر جهان کار چه می گذرد؟ قسمت پایانی؛
- اطلاعیه ها: اتحادیه کارگری "وردی" ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان) : ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی صدای حقوق کارگران هستیم!
- صدای معلم: ادعاها ی کذب و پرونده سازی علیه فعالان صنفی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 201

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: عوام فریبی وزیر کار و 500 هزار شغل؛
- یادداشت: زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا، با تمام توان به یاری آن ها بشتابیم؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش سوم)؛
- دیگر کشور ها: کلمبیا، گامی بزرگ در جهت منافع زحمتکشان؛
- از جهان کار: در جهان کار چه می گذرد؟ (قسمت سوم)؛
- اطلاعیه ها: بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون اعتصاب غذای رضای شهابی در زندان گوهردشت؛
- صدای معلم: نه مشت زن خوبی هستم، و نه مشت خورم ملس است؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 200

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سرکوب کارگران و مزدبگیران، تشدید و هماهنگ تر می شود!
- بادداشت: بولتن کارگری بعد از 200 شماره انتشار!
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش دوم)
- دیگر کشورها: اسپانیا: افزایش قراردادهای موقت، پایین آمدن دستمزدها!
- از جهان کار: در جهان کار چه می گذرد؟ قسمت دوم
- یادداشت منتخب: باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
- گفت و گو با فریبرز رییس دانا در رابطه با طرح کارورزی
- تیتر اخبار

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)