بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: رئیس جمهور لایحەاش را پس بگیرد!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 15 )
دیگر کشورها: کمسیسیون های کارگری و اتحادیه های عمومی کارگری اسپانیا: اعتراض به پائین بودن دستمزد
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد (4)
یادداشت منتخب: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
تشکل ها: اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: فریاد کارگران هپکو: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 14 )
یادداشت: عدم انطباق هزینه های زندگی کارگران و زحمتکشان با دستمزد
دیگر کشورها: حرکات گسترده اعتراضی سندیکاهای کارگری در مکزیک
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد(3)
یادداشت منتخب: جنبش کارگری و جنبش سیاهکل
تشکل ها: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: دستمزد ٩٦، تکرار فریبکاری های همیشگی
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 13)
دیگر کشورها: تصویب بررسی طرح تشکل های بزرگ کارگری اسپانیا
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد(2)
اخبار کارگری: اعتصاب 800 کارگر در کارخانه نیشکر هفت تپه
نامه جمعی از فعالان اجتماعی به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس: کولبری انتخاب نیست، اجبار است

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: این گوی و میدان، ادعایتان را ثابت کنید!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش12)
دیگر کشورها: درخواست جبهه چپ اسپانیا از پارلمان
16 هفته مرخصی برابر؛ برای کارگران زن و مرد
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد
تشکل ها: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران: خانواده ی آتش نشان ها جان باخته مادام العمر تامین و تکریم شوند

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: فاجعە پلاسکو: دولت، شهردار و کارفرمایان مقصرند!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش11)
دیگر کشورها: گزارش کمیسیون های کارگری اسپانیا از استان مادرید
از جهان کار: پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(5)
تشکل ها: ناکارآمدی مسئولان بی کفایت از زحمت کشان "آتش نشان" قربانی گرفت
بادداشت منتخب: تقدیم به جان‌هایی که سوختند تا عشق و فداکاری معنا یابد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : تجلیل از رفسنجانی برای چە؟
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش10)
دیگر کشورها : سوء استفاده کارفرمایان اروپایی، چشم پوششی دولت ها
از جهان کار : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(4)
اندیشه : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : رفع تبعیض مزدی، مستلزم تلاش پیگیرانە همگانی است
از تجربە دیگران : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش نهم)
دیگر کشورها : تجمع کارگران فرانسه در برابر گروه صنعتی" وی- ور- ت
از جهان کار : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(3)
تشکل ها : بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران
اقتصاد ملی : تعدیل ساختاری و ورشکستگی صندوق های باز نشستگی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : چاره رکود، افزایش دستمزد ها است
از تجربە دیگران : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش هشتم)
دیگر کشورها : کارگران بنگلادش؛ مبارزه برای دستمزد بیشتر و ایمنی کار
از جهان کار : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(2)
تشکل ها : نامه بازنشستگان فرهنگی خطاب به نمایندگان مجلس
اقتصاد ملی : اقتصاد مقاومتی؛ نوزادی که مرده به دنیا آمد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: دیوان عدالت اداری، علیە کارگران، در خدمت کارفرمایان
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش هفتم)
دیگر کشورها: کارگران اسپانیا خیابان ها "مادرید"را اشغال کردند
از جهان کار: پنج تغییر در آیندۀ جهان کار
تشکل ها: کارگران خلع سلاح شده ی ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: یک میلیون و ٨٥ هزار شکایت کارگری در یک سال بی سابقە است!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش ششم)
سندیکا: سندیکاهای کارگری در بلژیک
از جهان کار: چهارمین انقلاب صنعتی؛ کار در سال 2030
تشکل ها: عفو بین الملل: اسماعیل عبدی را آزاد کنید!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: آری، سرکوب دیگر جواب نمی دهد
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش پنجم)
دیگر کشور ها: مقاومت کارگران بلژیک " INESTA " برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه
از جهان کار: "کار" در زمانۀ ترامپ

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ظهور و جلوس ترامپ ایرانی دور از انتظار نیست!
پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 4)
هشدار اتحادیه های کارگران آلمان
بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور: اجرای احکام باغانی و بهشتی‌لنگرودی را متوقف کنید!
اتحادیه گرائی در عصر اقتصاد "فرفره"

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری
تحلیل هفته: پس لرزه های عقب نشینی دولت در شبکه اول سیمای ج.ا.ا.
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش سوم)
دیگر کشورها: 20 هزار کارگر در بلژیک به خیابان ها آمدند
از جهان کار: تبعیض سنی در کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- اتحاد و اعتراض نتیحه داد؛ دولت لایحه را پس گرفت!
- پژوهشی در اتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش دوم)
- تظاهرات کارگران بلژیک برای رفاه بیشتر
- کارگران کاترپیلار به تعطیلی این کارخانه اعتراض کردند
- اقتصاد "فرفره ای" در راه است. معنای این اقتصاد برای کار چیست؟

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: فرصت دارد از کف می رود، دولت نمی خواهد لایحە را پس بگیرد
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده
از جهان کار: 6 چالش بزرگ در برابر فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند
تشکل ها: اعلام کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: بعد از قانون کار، نوبت بە مصادرە اموال تامین اجتماعی رسیدە
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پایانی)
از جهان کار: سرگذشت اخراج 7 هزار کارگر
آیا بانک ها به یک "سرور" تبدیل می شوند؟
تشکل ها: ادامه اعتراضات به اصلاحات ضدکارگری قانون کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە راه گشاست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش7)
تشکل ها: موج جدید احضار و محکومیت فعالان کارگری و اجتماعی - رضا شهابی به زندان فرا خوانده شد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: رادیکالیسم" سلبی پاسخ گو نیست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش6)
تشکل ها: سندیکای نقاشان البرز- لایحه اصلاح قانون کار محکوم است!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعالان کارگری را آزاد کنید
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پنجم)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را قویا محکوم می کنیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: همسو شویم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش 4)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - اصرار مسئولان قضائی بر امنیتی کردن فعالیت های صنفی

صفحه‌ها