مطلع شدیم رفیق 'لطیفە مولودی' همسر رفیق جانباختە 'باسط احمدی' کە در خرداد سال ١٣٦٠ در زندان اوین توسط جلادان جمهوری اسلامی اعدام گردید، در روز ١٢ آذر ١٣٩٨، در یک حادثە رانندگی در مسیر دیواندرە ـ سنندج در سن شصت سالگی جان خود را از دست داد.

اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها

خیزش اعتراضی مردم، چشم اندازها و سیاست ما

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

وظیفۀ ما تقویت نقش و تاثیر نیروی چپ در عرصۀ سیاسی کشور از طریق توانمند سازی نیروهای متشکل چپ، همکاری و اتحاد در صفوف آن، ایجاد ارتباط ارگانیک با پایگاه اجتماعی آن در جامعه است. ما با تأکید بر تقویت اراده‌ی مردم که در خیزش آبان‌ماه برای ایجاد تغییرات اساسی به نمایش درآمد، بر توانمندسازی جامعه‌ی...

اطلاعیه‌های گروه‌های کار و تشکیلات کشورها

به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر!

تمامی حقوق بشر را برای همگان طلب کنیم و برای تأمین آن بکوشیم!
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان یک نیروی برابری طلب و عدالتخواه، که برای استقرار جمهوری سکولار و دموکرات به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کند، در کنار تلاش برای دسترسی مردم کشور به حقوق مدنی و سیاسی شان، به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه دارد. حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق کار و...

دیدگاه‌ها

اعلام پشتیبانی و همدلی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با اعتراضات مردمی در ایران و محکوم کردن فرمان سرکوب توسط رهبر حکومت

اعتراض حق مردم است؛ کشتن تظاهرکنندگان را خاتمه دهيد!

ما امضا کنندگان این اعلاميه با گرایش های مختلف فکری و سیاسی بر آزادی تجمع و تظاهرات شهروندان پای می فشاريم، پشتیبانی و همدلی خود را با مردم معترض اعلام می کنیم و از آن ها می خواهیم اعتراض شان را به صورت کاملا مدنی ادامه دهند و از هر گونه خشونتی بپرهیزند.

آرشیو نویسندگان