اشعاری از زنده ياد رفيق فدائی منصور مشرف

 از منصور مشرف  در زندان اوین سال 67 

 دوش پرسیدم ز همبندم که ای فرزانه 

چه زمانی ز جهان جور و فغان خواهد شد

میهنم سخت اسیر است اسارت تا به کی

وقت آزادی و شادی چه زمان خواهد شد

نگهم کرده و با آهی و لبخندی گفت 

شب نمی ماند سحر نور فشان خواهد شد

دشمن ما با ستم هرگز نمی ماند به کام

صلح و داد آید به کام ما جهان خواهد شد

عصر دیوان و ددان چون بسر آید آن روز

نوبت دولت ما زحمتکشان خواهد شد

روز آگاهی و وحدت, روز جانبازی خلق

روز رزم ارتش کارگران خواهد شد

همگان کار کنند از بهر هم. وآنگه زمین

سبز و آباد کران تا به کران خواهد شد

می رهد انسان ز بار فقر و جهل و دشمنی

فارغ از دغدغه سود و زیان خواهد شد

رنگ رخسار کسی زرد نمی گردد ز فقر

ثروت گیتی از آن همگان خواهد شد

در بهار خلق گلها تا ابد می شکفد 

کس نبیند که دگر باره خزان خواهد شد

وآنزمان با کار و عشق و شور و شعر

عالم پیر جوان جاودان خواهد شد

 ××××××××××××××

 دشمنم را پیش چشمم خوار می بینم همی

من اسیرم لیکن او را زار می بینم همی

او نمی بیند بجز مرگ و مذلت لیک من

عالمی با دوستی رقص کنان بینم همی

 ××××××××××××

 وطن را سربسر ویرانه کردند هزاران آرمان افسانه کردند

بسی کشتند و بس مجروح و دربند 

بسی آواره یا دیوانه کردند

فریب و خنجر و سرمایه با هم

چنین آتش بدین کاشانه کردند

××××××××××××××××

 دردا و دریغا که شبی طولانی است

واندر پی آن هم سحری طوفانی است

با این همه، عزم و صبر و پیکار خوش است

زیرا غم امروز دگر فردا نیست 

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

اشعار بسيار پرمفهوم و زيبايى بود. یاد رفیق منصور مشرف گرامی باد.

با این همه، عزم و صبر و پیکار خوش است

زیرا غم امروز دگر فردا نیست

رفيق منصور مشرف عرب اهوازى بود همانطور که خودتان هم اخیرا در زندگینامه اش نوشته اید و شعر فارسى را به اين زيبايى سروده است. يادش گرامی باد

منصور عزيز را از نزديك مي شناختم. همه وجودش عشق بود. به مردم به شهرش به تك تك كسانى كه مى شناخت. واقعا هنوز هم باور نمى كنم كه ديگر در میان ما نیست. اشعارش را که دیدم همه خاطرات خوب او از پیش چشمانم رژه رفت. فقط می گویم هر کس او را می شناخت هیچوقت فراموشش نخواهد کرد. یاد و خاطراتش گرامی باد

این همه احساس و عشق که در همه نوشته ها و اشعار رفیق منصور موج می زند در تمام دوران زندان و مبارزاتش هم کاملا مشهود بود. او همیشه در یاد و خاطر ما جاویدان است. یادش گرامی باد