فایلهای صوتی روز اول دومین کنفرانس حضوری وحدت چپ

1- محمد اعظمی

2- حسرو امیری

3- احمد هاشمی

4- مهدی فتاپور

5- احمد آزاد

6- پرویز نویدی

7- مجید زربخش

8- بهزاد کریمی

9- هرمز هوشمند

10- بهروز خلیق

11- رسول آذرنوش

12- علی پورنقوی

13- مرتضی صادقی

14- شیدان وثیق

15- نادر عصاره

16- محمود بهنام

17- محمدصادق علی اصغری

18- خسرو امیری

19- منوچهر مقصودنیا

20- حسین خرمی

21- فریدون احمدی

22- مهدی فتاپور

23- رسول آذرنوش

24- شیدان وثیق

25- بهروز خلیق

26- بهزاد کریمی

27- علی پورنقوی

28- پرویز نویدی

29- احمد آزاد

30- مسعود فتحی

31- شیدان وثیق

32- خسرو امیری

33- بهروز خلیق

34- احمد هاشمی

35- هرمز هوشمند

36- رحمان

37- مسعود فتحی

38- بهزاد کریمی

39- رسول آذرنوش

40- محمود بهنام

41- منوچهر مقصودنیا

42- مهدی فتاپور

43- پرویز نویدی

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

DOSTANE AZIZ HAMONTOOR KE MIDANID ZANE IRAN 1 AZ NIROOHAYE ASLI TAHAVOLKHAH BARAYE RESIDAN BE I DOLATE DEMOCRATIC MOSHAREKTI BARAYE RESIDEN BE SOSILASIM ,DAR IRAN HASTAND .,VALI MASALEH INJAST KE CHE DAR SOHBATHAYE SHERKATKONANADEGAN HAZER DAR CONFRANC VA CHE DAR BANERHAYE MOJOD DAR CONFTRANC BE IN MOZO KAMTER PARDAKHTEH SHODEG.VA DAR AKHAR INKEH AYA ADAME HOZORE ZANANE MOBAREZ VA KOSHENDEH RAHE AZADI , GOYE IN NAGHISEH NIST .BA AREZOYE PEIGIRI VA SHAFAFIETE BISHTAR DAR KARETAN JULY 2014