اطلاعيه

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روزهای 19 مرداد و 2 شهریور 94، دکتر حسین موسویان مسئول تشکیلات و رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را احضار نموده و به ایشان اخطار کردند که فعالیت ها و تشکیل جلسات درون سازمانی جبهه ملی را باید متوقف کنند و تهدید کردند که در صورتی که جلسه ای توسط اعضای جبهه ملی تشکیل شود پرونده تدارک دیده شده برای مسئول تشکیلات را به قوه قضائیه ارسال خواهند نمود. این در حالیست که حاکمیت جمهوری اسلامی برای نمایش دادن دموکراسی به احزاب خودی و درون حکومتی امکان میدهد تا با استفاده از مقدورات دولتی و در محل های مربوط به دولت، کنگره های وسیع تشکیل دهند وخود را در نقش اپوزیسیون قلمداد نمایند. ولی با تشکیل جلسات محدود اعضای جبهه ملی آنهم در منازل خودشان اینگونه برخورد کرده و آنها را به ارسال پرونده به دادگاه انقلاب تهدید میکنند. این است وضعیت حقوق بشردر جمهوری اسلامی ایران.

 تهران - روابط عمومی جبهه ملی ایران

 دوم شهریور ماه 1394

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوستان عزیز جبهه ملی و سوال تاریخی--چرا در طول ۶۰ سال اخیر رژیم های قبلی و فعلی فعالان احزاب یا سازمان های چپ یا اعدام شده و یا تحت سخت ترین شکنجه ها و محکومیت ها قرار گرفته چه رسد به اجازه فعالیت سیاسی و این افراد از طرف شما و حکومت خائن یا وابسته متهم میشوند . شما همواره می توانید افتخار کنید که به منافع پهلوی و حاکمیت سرداران و ارتجاعیون وفادار بوده اید البته ااین نتیجه منطقی از اعلامیه های شماست.لطفآ مواضع سیاسی خود را کمی مرور کنید تا کمی از این تناقضات بکاهید