کار روزنامه ای شماره 90

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

مقاله جناب آقای فرخ نعمت پور در مورد اصلاح طلبان
و خیابان خوب نبود عالی بود ......باشد که این آموزش ها ادامه پیدا کند .