. . . . . . . . . انديشه سياسی


مكتب فرانكفورت
سيامک طاهرى
ليلى و مجنون‌ها در آبزوردستان!
هانا آرنت Hannah Arendt 1906 – 1975
نصرت شاد

شايد اگر نازی‌ها، نابودى فيزيكى يهوديان اروپا را در دستور روز خود قرار نميدادند، هانا آرنت، فيلسوف، جامعه شناس و نظريه‌پرداز سياسى‌ى آلمانی يهودى‌تبار؛ اين چنين جدى و سخت‌كوشانه به مبارزه فكرى و عملى با حكومت‌هاى زورگوى توتاليتر نمى‌پرداخت. گرچه اودر مقاطع مختلف، خودرا شاگرد كانت، ياسپرس، هوسرل، هايدگر، روزا لوكزامبورگ، هگل، ماركس و زير تاثير ادبيات يونان باستان ميدانست، امروزه او را روشنفكرى التقاطى ميدانند و نه فيلسوف و يا جامعه‌شناسى مستقل


متفكر و فلسفه سياسى دولت
توماس هابس Thomas Hobbes 1588 – 1679
نصرت شاد
«انسان»- ابزار، هدف يا هردو؟
فرخ نعمت پور

در سيستم‌هاى اجتماعى به‌ويژه‌ مدرن آن رابطه‌ فرمان دادن و فرمان بردن بر پايه‌ نوعى خرد استوار‌ است که‌ در آن نميشود فرمانبر را تنها با کلمه‌ فرمانبر توصيف کرد، آنقدر که‌ بايد به‌ نوعى کنش خردگرايانه‌ فرمانبر هم توجه‌ کرد که‌ بر پايه‌ آن سيستم امکان تداو م زندگى خود را باز مييابد. به‌ عنوان نمونه‌ در کشورهاى دمکراتيک که‌ در آن‌ها نهادهاى مدنى قوى وجود دارند آيا ميشود رابطه‌ دولت با جامعه‌ را تنها بر اساس مقوله‌ فرمان‌بردن/ فرمان‌دادن توضيح داد؟


دشمنان جنگ، پيام‌آوران صلح چه کسانى‌اند؟
فواد شمس

بياييد با هم تصور کنيم که: جوانان حاضر در جبهه‌هاى جنگ اسلحه‌ها را بر زمين بگذارند و از پشت سنگرهاى‌شان به دشت بيايند و يکديگر را در آغوش گيرند و به جاى گلوله به هم گل بدهند. زنان به فرزندان خود به جاى کينه از ديگرى درس عشق به انسان‌هاى ديگر را ياد بدهند. کودکان در کوچه‌هاى شهر و مدرسه‌ها به جاى سردادن شعار هاى مرگ بر اين و مرگ بر آن سرود دوستى و انسانيت بخوانند. تمام انسان ها وراى قوميت، مليت، نژاد، مذهب، رنگ و.... دست در دست هم پرچم‌هاى سفيد به دست و گل‌هاى سرخ بر دهان به خيابان‌ها بريزند


«»چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟
برتراند راسل


«» معاد پرستان حکومتی
دکتر همايون مهمنش


«» دوازده تز درباره بحران «سوسياليسم واقعاً موجود»
ميشل لووى- ترجمه: صالح نجفى


«» به دنبال هويت ايرانی در -هزاره های گمشده-
گفتگوی شهروند با پروفسور پرويز رجبی


«» طبيعت گرايی و غرب
حمید رضا افتخاری


«»به مناسبت سالروز تولد " تئودور آدورنو "، جامعه شناس و فيلسوف آلماني
‌‏آدورنو: فلسفه بايد به نقد خود بپردازد


«» سرگذشت خودكامگى
ديكتاتورى و دشمنان آن
عزت الله فولادوند


«» درباره حسين بشيريه

«» فلسفه چیست؟ و فیلسوف به دنبال چه می گردد؟
حمید رضا افتخاری ـ نروژ


«» درباره آنتونى گيدنز و چكيده آثار او
مسعود رضوى


«» وداع با فلسفه، وداع با اسلحه!
سارا ارمنی


«» گفتگوی راديو رسانه با دکتر مهرداد مشايخی پيرامون
دموکراسی و دموکراتيک سازی


«» سيسرو، اولين قربانی جمهوری خواه؟
ع. سلطانی دشت بزرگ


«» فيلسوف تراشكار، و سوء قصد فيزيكی بنيادگرايان
ع. سلطانی دشت بزرگ


«» ( فلسفه و دانش نادانی )
آشنايی اجباری با يك فيلسوف
آتوسا سلطانزاده


«» آخرين فيلسوفان ماقبل كامپيوتری
( و جنبش دانشجويی غرب )
نصرت شاد


«» فلسفه يا نزديك شدن احساسات فمينيستی ؟
آتوسا سلطانزاده


«» فلسفه دولت فيلسوف دولتی!
ع . سلطانی دشت بزرگ


«» انقلابيون شورشگر و ما بازمانده گان!
سارا ارمنی


«» نقد مدرنيته و صنعت فرهنگ

«» فراز و فرود فيلسوف روشنگر
سارا ارمنی


«» فيلسوف ، و خدا حافظی با ديروز
سارا ارمنی


«» سكـولاريسـم
با شكوه محمودزاده ، محمد ارسي و مهرداد بروجردي
در اتاق پالتاک اتحاد جمهوریخواهان

جهانى شدن و دموكراسى
«» گزارشى از سخنرانى آنتونيو نگری

فيلسوف خدانشناس
«» سارا ارمني

يك فيلسوف ، دو جمله مشهور
«» ع. سلطاني دشت‌بزرگ

فيلسوف ترس ؛ جاسوس خدا؟ 
«» ع. سلطاني دشت‌بزرگ

مسئله دمکراتيک سازی
«» دکتر مهرداد مشايخی

دفاع از عدالت ، جنبش بدیل جهانی شدن و اندیشه های مارکس
«» عیسی صفا

آموختن انديشيدن به شيوه مدرن
«» گفت‌وگو با داريوش آشورى

منطق ستيز و خصومت
«» حبيب‌الله پيمان

جنبش جمهوری‌خواهی؛ چالش‌ها و رهيافت‌ها
«» گزارشي از نشست اتحاد جمهوری‌خواهان در دانشگاه تورنتو