دو نشانه برجسته اين يار گرانقدر ما که همواره در خاطر ما خواهد ماند چنين‌اند: يک، ياری‌هاى بی‌دريغ وى به نمايندگى از حزب دموکراتيک خلق افغانستان و مردم مهمان‌دوست اين کشور نسبت به ما آنگاه که سالهايى از مهاجرت سياسى بخش از اعضاى سازمان ما در کشور همسايه افغانستان مى گذشت؛ و دوم، اميدپراکنى پيوسته وى در ميان اطرافيانش به ويژه در اين آخرين سالها و ماههاى زندگى، درست آن هنگامى که خود از درون با بيمارى جانکاه و فرساينده دست و پنجه نرم ميکرد و از دردهاى بسيار رنج مى برد.

 بمناسبت کشتار تاريخی ارامنه
ارامنه، فرياد عدالت‌خواهی
تک برگی نسل سوم ويژه نامه جزنی


انتقام جويى از محكوم
على ايمن دوست
 29 فروردين 54 روزی که 9 سرور آزاده برفرازتپه های اوين بخاک افتادند
بياد حسن ضيا ظريفی
يدالله بلدی
حادثه سياهكل
اميد پارسانژاد
 شاهرخ مسکوب از ميان ما رفت


نامه دکتراحمد دانش به آيت‌الله منتظری
اعدام اولين جراح پيوند کليه در ايران
به احترام روزنامه نگار و پژوهشگر فرهيخته، دکتر محمود گودرزی
انسان که باشی شريف كه باشی ،
حتی مرگت هم زندگي می آورد.
ناهيد حسينی
معلمی شایسته و مردمی
گل های همیشه بهار
گلستان خاوران جایگاه عاشقان را همیشه زنده نگهداریم.
یداله بلدی


وصيت نامه خسرو گلسرخی


شعری برای سیاهکل
امید ماما اونكه مرده از عشق تا قيامت هر لحظه زنده است...
جواد طواف

بمناسبت سی و هـفـتمين سال درگـذشت زنده ياد غلامرضا تختی
یداله بلدی

قطعه ۳۳ بهشت زهرا: يادگاران ويران
بهمن احمدي امويي

گلهای هميشه بهار
يداله بلدی


(1)
پرشور و خستگی ناپذير با قلبی آکنده از عشق به مردم

زنده ياد حميد منتظری در سال 1330 در شهر بم بدنيا آمد و پس از طی دوران دبيرستان در سال 1350 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحيصل ادامه داد، در آغلز دوره دانشجوئی باتفاق چند نفر از دانشچويان يک محفل مطالعاتی مخفی بوجود آوردند و به مطالعه آثار مارکسيستی و ديگر آثار و دستنوشته های سياسی ممنوعه می پرداختند. اين محفل در سال 52 بوسيله ساواک شناسائی و اعضای آن دستگير شدند. حميد به سه سال زندان محکوم شد. در مدت دوران زندان، حميد با روحيه ای پرشور و خستگی ناپذير در تمامی حرکات اعتراضی و کارهای دسته جمعی زندان شرکت فعال داشت و در هر شرايطی چهره ای آرام و برخورد مهربانانه خود را حفظ ميکرد. در روز 30 فروردين 54 که ساواک زنده ياد بيژن جزنی و يلرانش را در تپه های اوين به گلوله بست، زندانبانان بند سياسی برای پيشگيری از حرکات اعتراض آميز زندانيان، چند زندانی شاخص از جمله حميد را که بعنوان سازماندهندگان تحرکات زندان می شناختند به حيات بند فراخواندند و آنان را بزير ضربات شلاق گرفتند.


بهمن احمدي امويي
قطعه ۳۳ بهشت زهرا: يادگاران ويران


«» يداله بلدی
گل‌های هميشه بهار


«» سخنرانی رضا نجاتی
با یاد آن همه جان‌های بی‌قرار


«» افسانه «كيوان»

«» اعترافات شکنجه‌گر ساواک پیرامون اعدام گروه 9 نفر
برای ساواک جلاد خوبی بودم


«» تقی
” هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق .....“


«» گزارش کار از برگزاری مراسم يادمان قربانيان کشتار زندانيان سياسی تابستان ١٣٦٧ در دانشگاه تورنتو
برگزاری مراسم يادمان قربانيان کشتار زندانيان سياسی تابستان ١٣٦٧ در دانشگاه تورنتو


«» یداله بلدی
"گل های همیشه بهار"
کارگری که قدم در راه بی بازگشت گذاشت


«» یداله بلدی
"گل های همیشه بهار"
استوار و مقاوم چون کبير کوه


«» دو گزارش از مراسم سالگرد فاجعه ملی در خاوران

«» دو نامه

«» شميم
اشعاري براي مادران، همسران و فرزندان خاوران


«» سه نامه از کسرا اکبری کردستاني

«» یداله بلدی
"گل های همیشه بهار"
"گلستان خاوران جایگاه عاشقان را همواره زنده نگهداریم"


«» ميهن اميدوار
به مناسبت کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷
من درد مشترکم مرا فرياد کن!


«» ک . س
خاطره
به مهین, شکوفه و امید منتظری


«» يرواند آبراهاميان
كشتار تابستان ۱۳۶۷