ضرورت کانديدا شدن برای مطالبه حق شهروندی و شکستن حصار شورای نگهبان

ثبت نام کانديداها برای مجلس شورا از روز شنبه آغاز شده و تا يک هفته طول خواهد کشيد. شرکت در انتخابات حق هر شهروند ايرانی است. اما در جمهوری اسلامی اين حق اساسی شهروندان نقض می شود. در جمهوری اسلامی نه فقط نيروهای دگرانديش و مخالف حکومت دینی از شرکت در انتخابات محرومند که حتی جریانهای ملتزم به قانون اساسی ولی منتقد یکه تازی ولیفقیه نیز راهی به آن ندارند. انتخابات در این حکومت، فقط در مکانیسمی برای رقابت بین حکومتگران معنی مییابد و نه چونان سازوکاری برای اعمال اراده جامعه. ابزار اصلی جريان حاکم برای مهندسی کردن انتخابات، نظارت استصوابی است. 

 با اين وجود اما، انتخابات آن حوزه مهم و تاثیر گذاری است که در آن حکومت، مردم را ولو مهندسی شده و مقطعی وارد بازی می کند. از همین طریق هم است در برخی انتخابات مردم امکان می يابند تا به درجاتی مهر و نشان خود را بر تحولات سياسی کشور بزنند، صندوق رای را به "نه" آشکار به جريان حاکم تبديل کنند و به کانديداهائی رای بدهند که خواهان اصلاحات و يا دستکم توقف و تغيير سياست های ويرانگر  و تعدیل امور هستند.

 ما در بيانيه های هيئت سياسی ـ اجرائی اعلام کرديم که برای مطالبه حق شهروندی، شکستن حصار شورای نگهبان، خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، برای برهم زدن برنامه مهندسی کردن انتخابات، لازم است که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان شوند و حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند. 

 لازم است که فعالين جنبش های اجتماعی و گروه های اجتماعی که برشمرده شد، کانديدا شوند و از حق خود برای کانديدا شدن دفاع نمايند. به نظر ما اين حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جريان حاکم را برای تائيد صلاحيت کانديداهايشان تحت فشار قرار دهند و در صورت رد صلاحيت، به اشکال مختلف به اعتراض برخيزند. 

   هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٣٠ آذر ١٣٩٤ (٢١ دسامبر ٢٠١٥)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

هیئت محترم سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، ضمن استقبال از مضمون منطقی و زمینی بیانیه ی شما، میخواهم پیشنهاد کنم، وقتی فارسی می نویسیم، سعی کنیم تا حد امکان فارسی بنویسیم.

سالهاست واژه های به نام کانديدا و کاندید از زبان فرانسوی به زبان محاوره ای و نوشتاری فارسی رسوخی نامیمون یافته است.
لذا گمان می کنم، اگر هیئت محترم سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) عنوان بیانیه اش را می نوشت؛ "ضرورت نامزدی (یا نامزد شدن) برای مطالبه حق شهروندی و شکستن حصار شورای نگهبان" و در طول بیانیه از واژه های نامزد و نامزدی به جای کانديدا و کاندید استفاده می کرد، سخنش زیباتر و دلنشین تر می شد.

مخالفتی با استفاده از واژه های فرنگی ندارم، مثلا فوتبال، والیبال، هندبال و... را هرگز سعی نخواهم کرد که بنویسم؛ پاتوپ، رگبارتوپ، دست توپ.
ولی وقتی واژه های زیبایی به نام نامزد و نامزدی داریم، لزومی نمی بینم که در بیانیه های رسمی از واژه هایی چون کاندید و کاندیدا استفاده کنیم.

همراه و هم صدا با شما و همه ی دیگر آزادیخواهان وطن دوست کشور می گویم:
«... لازم است که فعالين جنبش های اجتماعی و گروه های اجتماعی نامزد شوند و از حق خود برای نامزدی انتخابات دفاع نمايند.»

جناب البرز خان! ادبیات و زبان فارسی یا پارسی را باید پاس بداریم، اما در بدیل سازی فارسی برای واژه های خارجی نیز باید به معانی و مفهوم رایج معادل فارسی توجه شود. ضمنا شوخ طبعی ایرانیان فراموش نشود. شما اگر به جای کاندیدا شدن معادل فارسی آن را یعنی نامزدشدن بیاورید، معنی و فهم واژه خارجی مورد نظر را نمی رساند و تداعی نمی کند؛ ولی بلادرنگ نامزدشدن و سپس ازدواج را تداعی خواهد کرد. اما در مورد بیانیه پیش رو باید بگویم که دلیل بازتکثیر متوالی این بیانیه چیست؟ چه ضرورتی احساس می شود که این موضع نسبت به انتخابات سه بار متوالی و بلافاصله نزدیک بازتکثیر شود ضمن اینکه بیاینه سوم هم تاکتیک یا راهکار نوینی ارائه نمی دهد و تکرار همان موضع قبلی است ضمنا مگر شرائط حاکمیت یا اوضاع جامعه داخل کشور هم تغییری کرده تا هئیت سیاسی – اجرائی ناچار شود بیانیه جدید منتشر کند.
باید تاکید کنم که مردم از اجزاء کلیدی حاکمیت در پازل انتخابات هستند، ولی هیچگاه رای این رکن اساسی در خدمت منافع خودشان نبوده و در جهت تامین منافع جناح ها بوده است. مردمی که به اصولگرایان رای می دهند بعد از پایان انتخابات همان وضعیتی را دارند که مردم رای دهنده به اصلاح طلبان دارند، رای و دیگر هیچ .
ضمنا این گمانه که تبلیغات سازمان مبنی بر اینکه نوشته که در انتخابات آتی، مردم ایران صندوق رای را به "نه" آشکار به جريان حاکم تبديل کنند" اراده گرائی بوده و حتی چندان واقع بیانه نمی نماید. بهرصورت جریان حاکم ضمن برخوردار ازهمه امکانات قدرتی، عقبه اجتماعی و آرای مورد نیازش را در جیب دارد و حالا زود است تحلیل کنیم حتما مردم به کانديداهائی رای می دهند که " خواهان اصلاحات و يا دستکم توقف و تغيير سياست های ويرانگر و تعدیل امور هستند." آنچه که این تحلیل را کم اثر می کند سیاست های نئولیبرالی دولت حسن روحانی است که عملا در طول حدود سه سال حیات کابینه اش ضد منافع زحمتکشان عمل کرده و مظاهر بارز آن همین افزایش 6 درصدی قیمت لبنیات برای چندمین بار در طول سال 1394 می باشد.
رفقای مبارز! بهتر آن است که هئیت سیاسی – اجرائی موضع زودهنگام نگیرد و به این نتیجه که شرکت همگانی در انتخابات از ناحیه فعالان گوناگون داخل ایران باعث تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان شود دل خوش نباشند . از دیگر موارد تحلیل آن است که اعتقاد دارد کثرت تعداد ثبت نام کنندگان برای انتخابات، جريان حاکم را برای تائيد صلاحيت کانديداهايشان تحت فشار قرار دهد و دچار تغییر کند به رویا و یا آرزوی محال می ماند. زیرا در انتخابات شورای اسلامی حدود 2800 کاندیدا ثبت نام کرده اند اندکی صبر لازم است تا تعداد کاندیدا های رد صلاحیت توسط فرمانداری تحت امر دولت حسن روحانی اعلام شود سپس به عملکرد شورای نگهبان در این زمینه بپردازیم.

آقای امیری گرامی، یکی از جنبه های شوخی و مزاح را هرگز نپسندیده ام، و آن، به مضحکه خطاب کردن دیگریست. نه عزیز، البرز نه خان است، و نه طرفدارِ قدرتِ مطلقه ی خانی.

مینویسی، «...اگر به جای کاندیدا شدن معادل فارسی آن را یعنی نامزدشدن بیاورید، معنی و فهم واژه خارجی مورد نظر را نمی رساند و تداعی نمی کند؛ ولی بلادرنگ نامزدشدن و سپس ازدواج را تداعی خواهد کرد...»

زبان فارسی نیز به مانند بسیاری از زبانهای رایج، واژه هایش بعضاً مفهومی دوگانه دارند. که این دوگانگی به هنگام آمدن این واژه ها در جملات برطرف میشود.

مثلا واژه ی "شیر" وقتی در جملات گوناگون می آید، معانی متفاوتی به همراه دارد:
"شیر" گوسفندان را با دست می دوشید، تا پس از جوشاندنش ماست فراهم آورد.
"شیر" با شکمی گرسنه در بیشه زار خیالی سیستان، بی رمق و به یادِ عهد رستم می چرید.

و به همان نسبت واژه ی "نامزد" نیز در جملات معانی متفاوت خویش را می یابد:
"نامزدی" آقای امیری برای انتخابات مجلس دهم بواسطه ی مخالفت آقای جنتی میسر نشد.
"نامزدی" آقای امیری برای ازدواج با دوشیزه (x) بواسطهٌ مخالفت خانواده های طرفین ملغی شد.

مدیریت محترم سایت کارآنلاین با درود!
در رابطه آمار " حدود 2800 " ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس شورای اصلاحیه زیر تقدیم می گردد. بنابه اخبار ساعت 30 /18 شبکه 5 – شبکه تهران – در عصرانه آدینه تعداد افراد ثبت نام کننده تا ساعت 20 / 18 تعداد 11200 نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده که تعداد 1100 نفر آنها زن می باشد. ضمنا ثبت نام در 429 فرمانداری ایران تا ساعت 21 تمدید و ثبت نام در ستاد انتخبات وزارت کشور تا ساعت 24 تمدید شد. خواهشمند نسبت به اصلاح آمار کامنت ارسالی من اقدام فرمائید. با تشکر

دوست گرامی، آقای امیری، ضمن تشکر از شما بخاطر توجە تان نسبت بە مطالبی کە  در سایت "کار آنلاین"منتشر می شوند، درارتباط با درخواست شما برای تغییر یکی از آمارهایی کە در  یکی از کامنت هایتان کردەاید، بە اطلاعتان می رسانیم کە متاسفانە ما نمی توانیم و اصولا دروست نمی دانیم کە چنین تغییری را انجام دهیم. شما یک آمار نوشتید کە نادقیق بودە و جزئی از پایە استدلال شما در یک کامنت. متوجە هستید کە تغییر یا اصلاح  یک ارزیابی،  پس از آشکار شدن دقیق نبودنش ممکن است صورت خوشی نداشتە باشد. اما اگر شما بخواهید ما می توانیم کامنت شما را از صفحە کامنت ها برداریم.

 با احترام

از طرف شورای سردبیران کار آنلاین

با سپاس، درود و تشکر بیکران از رفیق صادق کار که دیدگاه مرا مطالعه و پاسخ داده اند. رفیق ! در رابطه با نظر حضرتعالی باید یادآور شوم که کامنت اصلاحیه آمار ثبت نام کنندگان باید خدمتتان بنویسم که آمار حدود 11200 کاندیدا هیچگونه تغییری در دیدگاه من ندارد. زیرا از دگماتیسم و مضرات آن آگاهی دارم و همواره از برخورد دگم پرهیز نموده و می کنم. علی ایحال خدمتتان یادآور می شوم که مراجعه به لینک http://www.fardanews.com/fa/news/476357 به تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۴ ساعت انتشار ۲۲:۳۹ اذعان می دارد که در انتخابات مجلس نهم 5385 کاندیدا و برای مجلس دهم سرانجام تعداد ثبت نام کنندگان به 12123 نفر رسید. قطعا این آمار شکننده است زیرا هئیت اجرائیه انتخاباتی مستقر در وزارت کشور کار بررسی صلاحیت را آغاز می کند تا بعد که شورای نگهبان خواهد بود. برای یادآوری عرض کنم که حتما تفاوت آمار و افزایش آن برا مجلس دهم همه منحصر به کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدالگرا و مستقل نیستند؛ قطعا اصولگرایان نیز در برابر تاکتیک اصلاح طلبان و راهکار سازمان ما، مبنی برکثرت مراجعه برای ثبت نام دست روی دست نگذاشته و از این تاکتیک تبعیت کرده اند. بنابراین من برحسب سکونت در داخل و بررسی پیشینه انتخابات متعدد جمهوری اسلامی موضع گیری کرده و تعداد آمار مزبور دلیل محکمی برای تغییر موضع من نیست.

رفیق اسماعیل گرامی، ممنون از توجە و پاسختان. من وظیفە داشتم کە پاسخ درخواست شما را بدهم، از همین روی نیاز بە تشکر نبود. ولی حالا کە لطف کردید و نوشتید از حسن برخورد شما ممنونم. ولی رفیق گرامی، من در پاسخی کە بە حکم وظیفەام برایتان نوشتم، تنها در مورد  تغییر آمار و چرایی عدم انجام درخواست شما برایتان توضیح دادم. من نە در آن چند جملە از شما درخواست تغییر نظرتان را کردم، و نە بە خودم اجازە می دهم کە چنین درخواستی را از شما بنمایم. نظر شما برای من صد درصد قابل احترام است و بهمین خاطر نیز ما نظرات انتقادی شما در مورد اعلامیە رهبری سازمان را بدون کوچکترین تغییری در آن منتشر کردیم و بخاطر اینکە درمورد مواضع سازمان اظهار نظر کردید، نە تنها گلە و شکایتی نداریم، بلکە سپاس گزار هم هستیم. شما مطمعن باشید کە رهبران و اعضای سازمان کە بە سایت کار دسترسی دارند، همە کامنت ها، را صرفنظر از اینکە موافق یا مخالف مواضع سازمان باشند را می خوانند و نسبت بە همە آن ها توجە می کنند واز آنهایی کە بنظرشان دروست باشد، الهام می گیرند. وجود بخش کامنت ها نیز برای همین مسئلە است.

با احترام و آرزوی توفیق برایتان

از طرف شورای سردبیران

با سپاس، درود و تشکر بیکران از رفیق صادق کار که دیدگاه مرا مطالعه و پاسخ داده اند. رفیق ! در رابطه با نظر حضرتعالی باید یادآور شوم که کامنت اصلاحیه آمار ثبت نام کنندگان باید خدمتتان بنویسم که آمار حدود 11200 کاندیدا هیچگونه تغییری در دیدگاه من ندارد. زیرا از دگماتیسم و مضرات آن آگاهی دارم و همواره از برخورد دگم پرهیز نموده و می کنم. علی ایحال خدمتتان یادآور می شوم که مراجعه به لینک http://www.fardanews.com/fa/news/476357 به تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۴ ساعت انتشار ۲۲:۳۹ اذعان می دارد که در انتخابات مجلس نهم 5385 کاندیدا و برای مجلس دهم سرانجام تعداد ثبت نام کنندگان به 12123 نفر رسید. قطعا این آمار شکننده است زیرا هئیت اجرائیه انتخاباتی مستقر در وزارت کشور کار بررسی صلاحیت را آغاز می کند تا بعد که شورای نگهبان خواهد بود. برای یادآوری عرض کنم که حتما تفاوت آمار و افزایش آن برا مجلس دهم همه منحصر به کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدالگرا و مستقل نیستند؛ قطعا اصولگرایان نیز در برابر تاکتیک اصلاح طلبان و راهکار سازمان ما، مبنی برکثرت مراجعه برای ثبت نام دست روی دست نگذاشته و از این تاکتیک تبعیت کرده اند. بنابراین من برحسب سکونت در داخل و بررسی پیشینه انتخابات متعدد جمهوری اسلامی موضع گیری کرده و تعداد آمار مزبور دلیل محکمی برای تغییر موضع من نیست.

با سپاس، درود و تشکر بیکران از رفیق صادق کار که دیدگاه مرا مطالعه و پاسخ داده اند. رفیق ! در رابطه با نظر حضرتعالی باید یادآور شوم که کامنت اصلاحیه آمار ثبت نام کنندگان باید خدمتتان بنویسم که آمار حدود 11200 کاندیدا هیچگونه تغییری در دیدگاه من ندارد. زیرا از دگماتیسم و مضرات آن آگاهی دارم و همواره از برخورد دگم پرهیز نموده و می کنم. علی ایحال خدمتتان یادآور می شوم که مراجعه به لینک http://www.fardanews.com/fa/news/476357 به تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۴ ساعت انتشار ۲۲:۳۹ اذعان می دارد که در انتخابات مجلس نهم 5385 کاندیدا و برای مجلس دهم سرانجام تعداد ثبت نام کنندگان به 12123 نفر رسید. قطعا این آمار شکننده است زیرا هئیت اجرائیه انتخاباتی مستقر در وزارت کشور کار بررسی صلاحیت را آغاز می کند تا بعد که شورای نگهبان خواهد بود. برای یادآوری عرض کنم که حتما تفاوت آمار و افزایش آن برا مجلس دهم همه منحصر به کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدالگرا و مستقل نیستند؛ قطعا اصولگرایان نیز در برابر تاکتیک اصلاح طلبان و راهکار سازمان ما، مبنی برکثرت مراجعه برای ثبت نام دست روی دست نگذاشته و از این تاکتیک تبعیت کرده اند. بنابراین من برحسب سکونت در داخل و بررسی پیشینه انتخابات متعدد جمهوری اسلامی موضع گیری کرده و تعداد آمار مزبور دلیل محکمی برای تغییر موضع من نیست.

رفیق صادق نستوه و عزیز، سپاس از بذل عنایت حضرتعالی به کامنت های من که ذیل مطالب سایت می نشیند. آنچه که من خدمت سایت وزین کارآنلاین و شورای سردبیری و شخص حضرتعالی می نویسم انجام وظیفه ای بدانید که هدفش افزایش رتبه سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت – می باشد. برایت و برایتان سلامت و پیروزی را آرزو می کنم.