فراخوان بە تظاهرات برای اعتراض بە نقض حقوق بشر در ایران

حسن روحانی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، برای گفتگو با دولت فرانسه و بستن قراردادهای اقتصادی، در روز 27 ژانویه به پاریس سفر می‌کند. سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان با توافق هسته ای با قدرت‌های بزرگ جهان، بگیر و ببندها و سرکوب فعالان جامعه مدنی ایران گسترش یافته و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم، طبق آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای ایران، ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه و با توجه به شرایطِ سرکوب و خفقان در ایران و پایمال شدن فزاینده حقوق شهروندی در کشورمان، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با شعار دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دین و دولت در ایران و با خواست‌هایِ لغو شکنجه و اعدام؛ آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی؛ آزادی اندیشه، بیان، رسانه و تشکّل؛ برابرحقوقی همه شهروندان و پاسخ به دادخواهی خانواده های قربانیان سرکوب در ایران، اقدام به سازماندهی یک تظاهرات برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران نموده و کلیه هموطنان را به شرکت در این تظاهرات اعتراضی دعوت می‌کنند.

زمان : 

یکشنبه 24 ژانویه 2016 از ساعت 15:30 تا 17:30

این تظاهرات اعتراضی قرار بود  در 15 نوامبر 2015 برگزار شود که به خاطر حوادث تروریستی 13 نوامبر در پاریس، به تعویق افتاد. محل دقیق تظاهرات و نام سخنرانان در فراخوان بعدی اعلام می‌شود.

کمیته برگزاری تظاهراتِ اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

ممکن است لطف کرده و اسم گروههای پشت کمیته برگزاری تظاهراتِ اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران را بنویسید . شکی نیست که گروههایی در پاریس فعالانه شرکت دارند به گفته سرویس خبریشان و متاسفانه لا اقل یکی از ان گروهها مورد تنفر مردم ایران است و خود شان ناقض حقوق بشر و این کمکی به حقوق بشر در ایران نمیکند. ایکاش سازمان قبل از چاپ هر اعلامییه ای کمکی کنکاش میکرد فرق است بین سازمان جراید روزانه لااقل این استنباط بنده است