تظاهرات اعتراضی 24 ژانویه - آدرس و نام سخنرانان

کمیته برگزاری تظاهراتِ اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران

حسن روحانی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، برای گفتگو با دولت فرانسه و بستن قراردادهای اقتصادی، در روز 27 ژانویه به پاریس سفر می‌کند. سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان با توافق هسته ای با قدرت‌های بزرگ جهان، بگیر و ببندها و سرکوب فعالان جامعه مدنی ایران گسترش یافته و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم، طبق آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای ایران، ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه و با توجه به شرایطِ سرکوب و خفقان در ایران و پایمال شدن فزاینده حقوق شهروندی در کشورمان، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با شعار دموکراسی، حقوق بشر و جدایی دین و دولت در ایران و با خواست‌هایِ لغو شکنجه و اعدام؛ آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی؛ آزادی اندیشه، بیان، رسانه و تشکّل؛ برابرحقوقی همه شهروندان و پاسخ به دادخواهی خانواده های قربانیان سرکوب در ایران، اقدام به سازماندهی یک تظاهرات برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران نموده و کلیه هموطنان را به شرکت در این تظاهرات اعتراضی دعوت می‌کنند.

 

کمیته برگزاری تظاهراتِ اعتراض به نقض حقوق بشر در ایرانDimanche 24 janvier 2016 de 15h30 à 17h30

Place du Châtelet – Metro Châtelet

Le 27 janvier 2016, Hassan Rohani, président de la République islamique d'Iran viendra en France pour échanger avec le gouvernement français et signer des contrats commerciaux.

Ce séjour s'inscrit dans un contexte où arrestations et violations systématiques des droits humains par le régime à l'encontre de la société civile prennent des dimensions nouvelles selon le dernier rapport d'Ahmad Shahid (rapporteur spécial pour l'Iranauprès des Nations Unies), alors même que l'accord nucléaire avec les grandes puissances mondiales se met en place. 

C'est dans ce contexte de répression que nous, acteurs de la société civile, appelons  à manifester pour la démocratie, les droits humains et la séparation entre la religion et l'Etat en Iran.

Nous appelons  à manifester pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion, pour la liberté de pensée et d'expression, pour la liberté des médias et d'organisations, pour l'égalité des droits de toutes les citoyennes et citoyens en Iran.

Nous appelons  à manifester pour que les autorités iraniennes rendent des comptes aux familles des victimes de la répression.

A fin que la France et les autres puissances du monde ne sacrifient pas les droits humains en Iran au nom des accords politiques et des intérêts économiques, nous appelons toutes les personnes éprises de justice et de liberté à participer à cette manifestation. 

Intervenant(e)s :

Tewfik Allal, Chahla Chafiq, André Gattolin, Hedayat Matindaftari

Nasser Pakdaman, Foad Saberan, Mahin Shokrollahpour

Comité d’organisation de manifestation contre la violation des droits humains en Iran

افزودن نظر جدید