از اجرای برجام و رفع تحريم های اقتصادی استقبال می کنيم!

 مرحله اجرائی‌شدن برجام و آغاز لغو تحريم های اقتصادی عليه کشور ما، با صدور بیانیه "محمدجواد ظریف"، وزیر امور خارجه ایران و "فدریکا موگرینی"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد. با اين روند چالش سنگينی که بيش از يک دهه بين جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای جريان داشت، به پايان رسيد و دپيلماسی به بار نشست. کشور ما در يک دهه گذشته در معرض خطر حمله نظامی قرار داشت و با تحريم های اقتصادی بين  المللی روبرو بود. تحریم های بین المللی همراه با سیاست های نابخردانه حکومت، لطمات سنگینی را بر اقتصاد کشور ما وارد آورد و زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را به فلاکت نشاند. باصدور بيانيه که محصول توافق وين بود، خطر حمله نظامی به مراکز هسته ای برطرف گرديد و سايه سنگين تحريم ها براقتصاد کشور به کنار رفت.

 اجرائی شدن برجام می بايد فضای جديدی را در سياست های منطقه ای و بين المللی کشورمان فراهم آورد، مناسبات با اتحاديه اروپا گسترش يابد، به خصومت بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا که در سه دهه و نيم گذشته، به منافع ملی هر دو کشور ضربه زده است، پايان داده شود، مناسبات عادی بين دو کشور برقرار گردد، سياست توسعه طلبانه در منطقه بازبينی شود، سياست صلح و تنش زدائی اتخاذ گردد و ظرفيت های ايران در خدمت کاهش تنش در منطقه قرار گيرد.

 با اجرائی شدن برجام و رفع تهديدهای بين المللی، حکومت می باید نگاه خود را به درون کشور برگرداند، فضای امنيتی را برچيدند، راست افراطی و امنيتی ـ نظامی ها را مهار کند، آزادی های سياسی و اجتماعی و آزادی تشکل يابی گروه های مختلف اجتماعی و حقوق شهروندان در انتخابات را تامين کند. اما رد گسترده صلاحيت کانديداها، سخنان خامنه ای در دفاع از نيروهای افراطی و اصرار او بر گفتمان امریکاستیزی، نشانگر آن است که جمهوری اسلامی به سياست سرکوب و مسدودتر کردن فضای سياسی در داخل کشور روی آورده و فاقد سیاست متجانسی نسبت به غرب است. به علاوه هنوز سمتگیری روشنی را دایر بر این که ثمرات برجام در خدمت تعالی کشور و بهبود اوضاع مردم به کار گرفته شوند، ابراز نکرده است.

 برداشتن تحريم های اقتصادی منابع مالی کشور را آزاد کرده و فضای جديدی برای اقتصاد کشور فراهم می آورد. سپاه و باندهای ثروت ـ قدرت برای ارزهای آزاد شده دندان تيز کرده اند. لازم است در مقابل غارت گری آن ها ايستاد، منابع مالی را به بخش توليد سرازير کرد، بخش توليدات کشور را از ورشکستگی نجات داد، برای زدودن فقر و کاهش بيکاری از منابع ارزی بهره گرفت و اجازه نداد بيش از اين زندگی کارگران و زحمتکشان کشور به فقر و فاقه کشيده شود و شکاق طبقاتی عمق بيشتری پيدا کند. رشد اقتصادی بدون توجه به فقرزدائی، کاهش بيکاری و شکاف‌های طبقاتی در جامعه جوان ايران، می‌تواند زمینه‌ساز بحران های عميق اجتماعی شود. لازم است که گسترش مناسبات اقتصادی با غرب با ملاحظه منافع ملی، تقويت بنيه توليدی کشور، اخذ تکنولوژی پيشرفته غرب و تامين حقوق کار انجام گيرد.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) اجرای برجام  و برداشتن تحريم های اقتصادی را  به سود منافع ملی و مردم کشورمان می داند و از آن استقبال می کند و برای آن که برداشتن تحريم ها در رشد اقتصادی کشور، کاهش فقر و بيکاری و بهبود زندگی مردم موثر افتد، تلاش خواهد کرد.

 هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٣٠ ديماه ١٣٩٤ (٢٠ ژانويه ٢٠١٦)

 

افزودن نظر جدید