بزرگداشت 45 - امین سالگرد جنبش فدائی در برلین - آلمان

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

قابل درک نیست که چرا وقتی صحبت از پذیرش مسئولیت موضع گیری های آقای نگهدار از سوی رهبری سازمان می شود، پاسخ داده می شود که وی نظرات شخصی اش را مطرح می کند و به رهبری سازمان ربطی ندارد! حتی وقتی که وی کاملا در مقابل تصمیم رهبری سازمان، عمل می کند. و آن زمان که صحبت از سخنرانی و میز گرد در مراسم رسمی سازمان می شود از وی دعوت می گردد! بالاخره وی گرایش و فراکسیون نا پیدایی را نمایندگی می کند و یا یک تنه در مقابل رهبری سازمان است. شاید هم افرادی در سازمان جایگاهی فرا ارگانی دارند که می توانند هر کاری بکنند و به هیچ احدی پاسخ گو نباشند و مسئولیت تصمیماتشان را بعهده نگیرند؟! این هم یکی از نشان های سازمان های غیر دمکراتیک است.

محسن عزیز؛ شما تنها نیستید که اینطور فکر میکنید. خیلی ها در بدنه جنبش فدائی هستند از این مساله رنج میبرند.