ما بر انتخابات برنامه محور تاکيد داريم

برنامه انتخاباتی خود را اعلام کنيد!

در انتخابات، احزاب سياسی با برنامه و شعارهای انتخاباتی وارد کارزار می شوند، به توضيح و تبليغ آن ها  می پردازند و می کوشند که رای گروه های وسيعی از مردم را نسبت به ليست کانديداهای ارائه شده اخذ نمايند. انتخابات محل چالش برنامه ها است. در کشور ما به دلايل مختلف از جمله استبداد مذهبی، سرکوب احزاب سياسی، ساختار سياسی مبتنی برولايت فقيه، اليگارشی روحانيت و سپاه، احزاب قدرتمند و ريشه دار در صحنه سياسی کشور ديده نمی شوند. به همين خاطر هم برنامه تا کنون جايگاه ضرور را در انتخابات پيدا نکرده است. در جمهوری اسلامی جای احزاب ريشه دار و برخاسته از متن جامعه را، نيروهای تعريف نشده به لحاظ سياسی چون سپاه، بسيج، مداحان و هيئت های مذهبی گرفته  اند که در انتخابات نقش جدی بازی می کنند. برای آن ها برنامه انتخاباتی مفهوم ندارد. آن ها در پی قبضه مجلس با بهره گيری از رانت نظارت استصوابی و رای سازی  هستند.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی، کانديداهای تائيد صلاحيت شده يا به شکل منفرد و يا در ائتلاف های شکل گرفته وارد صحنه انتخابات می شوند. با آگاهی از غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات و مهندسی و چينش انتخابات توسط بلوک حاکم و صرفنظر از موضع ما نسبت به انتخابات ٧ اسفند، ما به مثابه سازمان سياسی برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح شعارها، مطالبات و ارائه برنامه می دانيم و از ائتلاف های شکل گرفته و از کانديدهای منفرد می خواهيم که برنامه و شعارهای خود را ارائه دهند، امکانات و موانع پيشبرد برنامه هايشان را برشمرند و التزام برای پيشبرد آن را در مجلس اعلام نمايند. مردم حق دارند بدانند که برنامه کانديداهای منفرد و ليست های ارائه شده چيست. اعلام برنامه لزومأ به معنی شرکت در انتخابات نيست. اما به معنی طرح يک ضرورت است. لازم است برنامه جايگاه مناسب خود را در انتخابات و فرهنگ انتخاباتی پيدا کند، ليست و افراد و تعلق آنان به اين و يا آن جريان سياسی، خواه حکومتی خواه غيرحکومتی، صرفأ به شاخص اصلی در انتخاب تبديل نشوند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان در بيانيه دوم خود پيرامون انتخابات مجلس شورا، برنامه انتخاباتی خود را اعلام کرد و بر ضرورت برنامه محوری در انتخابات تاکيد نمود. در آستانه انتخابات، ما بار ديگر مطالبات و رئوس برنامه ای خود را ارائه می دهيم:

ـ دفاع از آزادی زندانيان سياسی و برداشتن حصر و برچيدن فضای امنيتی

ـ دفاع از حقوق شهروندان و مبارزه عليه نقض حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و کودکان

ـ تدوين لوايح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود، تقويت اقتصاد توليدمحور و دانش محور، مبارزه عليه فساد و قاچاق کالا، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی و خاتمه دادن به رانت خواری

ـ تدوين لوايح برای دفاع از حقوق کار، فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه همگانی

ـ تدوين قوانين ضرور برای حفظ محيط زيست و حل معضل کم آبی

ـ تغيير قانون انتخابات در جهت حذف نظارت استصوابی و تامين حق انتخاب شهروندان

- دفاع از استقلال مجلس و اعمال حق تحقیق آن در کلیۀ امور، خاصه در امور مربوط به نهادهای غیرانتخابی

ـ پيشبرد سياست صلح در منطقه، تنش زدائی از مناسبات با کشورهای ديگر از جمله امريکا

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٨ بهمن ١٣٩٤ (١٧ فوريه ٢٠١٦)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام ; یکی از معضلات اصلی کنونی کشور تمرکز گرایی شدید هیات حاکمه در عرصه های گوناگون اداره امور مملکتی است. تمرکز جمعیت وامکانات در تهران و چند کلان شهر محدود، تمرکز تصمیم گیری و بی خاصیت بودن نهادها و ارگان های محلی ومنطقه ای ، تصمیمات مغایر با الزامات زیست محیطی به منظور انتقال منابع(مشخصاآب) به تهران وسایر کلان شهر ها و ...موجب تخصیص نا بهینه منابع گردیده وکاهش بازدهی اقتصادی را سبب شده است. همین عامل تمرکز است که امروز امکان تصمیم گیری رانتی برای صاحبان قدرت را فراهم آورده تا بتوانند در تضاد با منافع ملی وخلاف منافع کشاورزان زحمتکش به واردات میوه اقدام کنند درحالی که انبارها وسردخانه های کشور مشخصا در منطقه مازندران و آذربایجان پر از میوه هایی است که برای شب عید نگهداری می شوند. به نظر می رسد یکی از ضروری ترین وظایف نمایندگان برنامه محور (البته اگر در مجلس جمهوری اسلامی یافت یافت شوند) تدوین لوایحی در زمینه عدم تمرکز وواگذاری اختیارات امور محلی به مسولین محلی ودرعین حال دخالت دادن نهادها وارگان های محلی ومنطقه ای در تصمیم گیری های کلان کشور می باشد.

دوستان هئیت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، وقتی شما به زیبایی می نویسید؛ «...لازم است برنامه جايگاه مناسب خود را در انتخابات و فرهنگ انتخاباتی پيدا کند...»
درکم این است که شما در مسیر فرا رویاندن فرصتها بسوی پی ریخت دموکراسی در کشور در حرکتید، لذا ضمن خوش آمد به این نحوه از سیاست، معتقدم چنین شیوه ای، در پی خود فرهنگِ تحمل و مدارا با آراء مخالف را، به همراه دارد، که تحمل، مدارا و همزیستی اجزای لاینفک یک دموکراسی پایدار و پوینده است.