گزارش ویدئویی شاخص از تجمع اعتراضی کارگران شرکت آبگینه مقابل استانداری قزوین

حرف دل کارگران را اززبان خودشن بشنوید

افزودن نظر جدید