گزارش تظاهرات اول ماه مه در پاریس

به دعوت سندیکاهای قدرتمند کارگری فرانسه (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) تظاهرات اول ماه مه 2016، برابر دوازدهم اردیبهشت 1395، در سرتاسر فرانسه برگزار گردید. اعلام شده بود که راهپیمائی و تظاهراتِ پاریس از میدان باستیل آغاز  و در میدان ناسیون (میدان ملت) با خواندن قطعنامه سندیکاها به پایان می‌رسد. مهمترین شعار راهپیمایان پس‌گرفتن لایحه ای مربوط به قانون کار است که حقوق اجتماعی کارگران را محدود می‌کند. حقوقی که کارگران برای دستیابی به آن در فرانسه سال‌ها مبارزه کرده اند. در مسیر راهپیمائی جریان‌های سیاسی و دیگر نیروهای اجتماعی با برپایی چادر و میز کتاب، اعلامیه و روزنامه، نظرات و شعارهای خود را به شکل‌های مختلف در معرض دید شرکت کنندگان در این تظاهرات قرار داده بودند.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه - پاریس که در اطلاعیه ای با عنوان «زنده باد اول ماه مه» و با شعارهای «نه به جمهوری اسلامی»، «آزادی سندیکایی و فعالیت کارگری» و «آزادی فعالین کارگری و سندیکایی در بند»، حضور خود را در تظاهرات اول ماه مه در پاریس اعلام کرده بود، به منظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه طبقه کارگر ایران،  غرفه ای در مسیر تظاهرات اول ماه مه در پاریس برپا کرد.

در غرفه کمیته هماهنگی ایرانیان تمام شعارها به شکل پلاکارد همراه با عکس‌هایی از کارگران و سندیکالیست‌های زندانی، در مسیر خیابان به زبان فرانسه و فارسی نصب شده بود. تراکتی نیز به زبان فرانسه در دفاع از خواست دو سندیکالیست زندانی، جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که از دهم اردیبهشت اعتصاب غذای خود را آغاز نموده بودند، توزیع شد. همچنین، ترانه سرودهای فارسی و فرانسوی متعلق به جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به طور مرتب پخش می‌شد.

تظاهرات امسال، به رغم درگیری شدید و بی‌سابقه گروهی از راهپیمایان با صدها پلیس ضد شورش، بالاخره طبق سنت هر ساله انجام و به پایان رسید. این گروه از راهپیمایان معترض که در ابتدای صف خود را جا داده بودند توسط پلیس ضد شورش پیش از شروع راهپیمائی محاصره شدند. آنها که آماده زد و خورد بودند برای ادامه حرکت با پلیس درگیر شدند. در این زد و خورد که با پرتاب سنگ و گاز اشک آور از دو سو همراه بود، مسیر راهپیماپی به صحنه درگیری تبدیل شده بود. صداهای انفجار و دود ناشی از گاز های اشک آور امکان ادامه راهپیماپی به سیاق سابق را ناممکن کرده بود. تعدادی از راهپیمایان در نتیجه این درگیری ها متفرق شدند. اما، بخشی از راهپیمایان در نهایت و به رغم دخالت صدها ماشین ضد شورش و تعداد زیادی پلیس، خود را به میدان ناسیون رساندند و قطعنامه خود را خواندند. درگیری‌های پراکنده و جنگ و گریز در تمام مسیر راهپیماپی و ساعت‌ها پس از آن ادامه داشت.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه- پاریس

12 ارديبهشت ۱۳۹۵، اول ماه مه ۲۰۱۶

افزودن نظر جدید