در دفاع از حقوق معلمان و کارگران مبارز

محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران که تنها به علت فعالیت صنفی به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به این حکم ظالمانه دست به اعتصاب غذا زد. پس از بی اعتنایی مسئولان به اعلام اعتصاب غذای تر از سوی این معلم مبارز،‌ وی اعتصاب غذای خشک را آغاز کرد. او به علت عواقب اعتصاب غذای خشک به بیمارستان منتقل شد. بهشتی لنگرودی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشت پس از ۱۵ سال فعالیت صنفی دریافته است که برای خواست های معلمان گوش شنوایی وجود ندارد. این معلم زندانی افزوده است در اعتراض به بیدادگری قوه قضائیه از جان خود مایه می گذارد و در ادامه اعتصاب غذا مصمم است.

رسول بداقی معلم مبارز دیگر که اخیرا از زندان آزاد شده بود،‌ هنگام عیادت از بهشتی لنگرودی در بیمارستان مورد ضرب و شتم ماموران حکومت قرار گرفت و بار دیگر بازداشت شد.

اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران که او نیز در زندان به سر می برد،‌ همراه با جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام اعتصب غذا کرده است.

به دنبال اعلام اعتصاب غذای بهشتی لنگرودی، عبدی و عظیم زاده، ایران شاهد موجی از پشتیبانی از این معلمان و کارگران مبارزه است. تا کنون هزاران تن از معلمان، کارگران و اعضای خانواده های آنان بیانیههای حمایت از این زندانیان منتشر کرده اند. حمایت از معلمان و کارگران زندانی به یکی از موضوعات اصلی از مبارزات عدالت طلبانه و آزادیخواهانه در کشور ما تبدیل شده است. هر چه این موج حمایت گستردهتر و صدای عدالت خواهی پرطنین تر باشد، امکان عقب راندن دستگاه سرکوب و احقاق حقوق مبارزانی که آماج انتقام جویی خودکامگان قرار گرفته اند، بیشتر است.ما همه نیروهای سیاسی آزادیخواه را فرا می خوانیم به کارزار پشتیبانی از معلمان و کارگران زندانی بپیوندند تا هر چه زودتر خواست های زندانیان برآورده و شرایط پایان اعتصاب غذای آنان فراهم شود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۲٣ اردیبهشت ۱۳۹۵(١٢ ماه مه ٢٠١٦)

افزودن نظر جدید