حذف داعش. راە حل سیاسی می طلبد

طبق اخبار، 'جان برنان' رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گفتە است کە نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزە خود برای کاهش توانمندی 'داعش' شکست خورده‌اند. برنان گفتە کە با آنکه این گروه کنترل بسیاری از مناطق را از دست داده است، اما باز نیرویی "تهدیدآمیز" به شمار می‎رود. او اظهار داشتە که داعش اکنون حدود ۲۲ هزار پیکارجو دارد که به مراتب بیشتر از تعداد نیروهای القاعده در زمان اوج قدرت و فعالیت این گروه است. حتی فراتر از خود جنگ و درگیری در خاورمیانە و شمال افریقا توسط این گروە، رئیس سیا از توانائیهای بالقوە داعش در سازماندهی حـملات علیە غرب نگران است.

جان برنان بهتر از هر کسی دیگر می داند کە عمدە کشورهای تامین کنندە داعش عربستان، قطر و ترکیە هستند و بنابراین تا در سیاست این کشورها نسبت بە این گروە تروریستی تغییر ایجاد نشود، سخن گفتن از حذف داعش از صحنە سیاسی و نظامی خاورمیانە غیرممکن است. بنابراین اگر دولت آمریکا حقیقتا مایل بە تضعیف و حذف این گروە است، باید منابع سیاسی راەاندازی و تجهیز این نیرو را وادار بە تغییر در سیاست و نگرش کند، امری کە هم خارج از توانائی آمریکاست و هم خارج از خواست و ارادە آن، زیرا کە هنوز نە کار دولت اسد در سوریە یکسرە شدە، و نە اصل نفوذ و سهم ستانی آمریکا در عراق بە مراحل پایانی خود نزدیک شدە است.

شاید نمونە پاکستان و پشتیبانی این کشور از طالبان بهترین نمونە باشد. با آنکە دولت افغانستان بارها در این مورد شکایت کردە و اعتراض خود را تسلیم مراجع بین المللی نمودە است، اما هنوز پاکستان، کشور افغانستان را حیات خلوت خود می داند و از طریق طالبان بە دخالتهای خونین خود در این کشور ادامە می دهد، بدون اینکە ارادەای جدی از طرف آمریکا برای فشار آوردن بە این کشور مشاهدە شود.

واقعیت این است کە متاسفانە همانقدر کە آمریکا در مورد توقف همکاری پاکستان با طالبان موفق بودە است، بهمان اندازە نیز خواهد توانست ترکیە، عربستان و قطر را وادار بە تغییر رفتار کند!

شاید صادقانەترین گفتە آمریکائیها سخنی باشد کە در ابتدای پیدایش داعش بە زبان آوردند. آنان ابتدا گفتند کە جنگ علیە این گروە دو ـ سال طول خواهد کشید، و بعد گفتند دە سال! و حال با سخنانی کە جان برنان بر زبان آوردە است شاید بتوان از بیست سال گفت!

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.