گردآوری اسناد و خاطره ها از حميد اشرف

هیات برگزار کننده سمينار "بررسی نونگاشته ها و نويافته ها پيرامون تاريخ جنبش فدائی" در نظر دارد نویافته ها و مطالب عرضه شده در سمینار پیرامون زندگی و مبارزات حمید اشرف را در سایتی که به نام او راه اندازی می شود، انتشار دهد.

هیئت برگزارکننده سمينار بدین وسیله از همه کسانی که در باره حمید اطلاعات منتشر نشده ای دارند، یا از او خاطره ای بیان نشده به یاد دارند، از همه یارانی که عکس از دوران های مختلف او سراغ دارند، می خواهد آن را در اختیار سایت قرار دهند. 

شما می توانید از طریق ایمیل یا فیس بوک که آدرس های آن در زیر آمده است اسناد، اطلاعات و یا خاطره های خود را در اختیار سایت قرار دهید. 

هیئت برگزارکننده سمينار

١٧ ژوئن ٢٠١٦ (٢٨ خرداد ١٣٩٥)

 آدرس ايميل:

Seminar.hamidashraf@gmail.com

 سمينار در فيس بوک:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012465163032

  

 

افزودن نظر جدید