بمناسبت چهلمین سالگرد جانباختن حمید اشرف و یاران

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

اشتباه هم زیاد داشت حمید ....
شعاعیان بهش میگفت : سازمانی که ازهمون اول اجازه
نقد نده به افرادش بعت که به حکومت برسه چه ها نخواهد کرد .....این یکی از دلایل جدایی شعاعیان بود .
البته حمید اشرف در جای خودش تو مسایل نظامی خیلی خبره بوده .