انرژی پاک زیر 10 سنت

شرکت دانمارکی "دونگ انرژی" نخستین مزرعۀ بادی را بر سواحل دریای زیلند خواهد ساخت. روز سه شنبه، 5 ژوئیه، این شرکت مناقصۀ "مزرعۀ بادی بورسله Borssele" را که 38 شرکت در آن شرکت کرده بودند، از آن خود کرد. پیشنهاد قیمت این شرکت دانمارکی به میزانی که پیشتر سابقه نداشته است، پائین بود: یارانۀ درخواستی آن برابر 27/7 سنت برای هر کیلووات ساعت برق بود.

پائینترین یارانه برای احداث آسیابهای بادی مولد برق بر ساحل دریا در دنیا، تا پیش از این برابر 3/10 سنت به ازای هر کیلووات ساعت بود، که برای احداث یک میدان بادی در دانمارک پرداخت شده است. یک کیلووات ساعت برق تولیدی توسط میدان بادی جمینی، که در حال حاضر بر ساحل آملاند Ameland ساخته می شود، حدوداً 17 سنت هزینه بر می دارد.

پیشنهاد قیمت نامتتظرۀ "دونگ انرژی" به این معناست که دولت برای تولید برق پاکیزه یارانۀ کمتری از آنچه انتظار می رفت، خواهد پرداخت. بالاترین یارانه ممکن که شرکتها می توانستند با درخواست آن در مناقصه حضور یابند، 4/12 سنت در هر کیلووات ساعت بود. به تصریح هنک کامپ، وزیر اقتصاد هلند، تفاوت 13/5 سنت در عرض 15 سال دورۀ پرداخت یارانه بالغ بر 7/2 میلیارد اورو به نفع بودجۀ دولت می شود.

واکنش کامپ، سازمانهای محیط زیستی و دیگر طرفهای مرتبط با پروژه نسبت به این مناقصه بسیار رضایت آمیز بود. به نظر سازمان "طبیعت و محیط زیست" این به معنای تقویت فوق العادۀ سیاست انتقال [تولید انرژی به سوی انرژیهای پاکیزه] است، آن هم به یمن قیمتی که شگفتی بسیار مثبتی است. انجمن هلندی انرژی بادی، که شرکتهای سرمایه گذار هلندی در آن نمایندگی دارند، از "یک قیمت فوق العاده مساعد" و "یک گام تعیین کننده در گسترش تولید برق از انرژی بادی بر سطح دریا" سخن گفت.

هانس تیمرز، ریئس انجمن مذکور می گوید: "این پیشنهاد قیمت پائین در اثر اوضاع مساعد کنونی در بازار انرژی ممکن شده است. قیمت فولاد در بازار جهانی اکنون نسبتاً پائین است، بانکها با بهره های مناسبی وام می دهند و شرکتهائی که دارای کشتیهای نصاب اند، با اشتیاق از چنین پروژه هائی استقبال می کنند".

تن-نت Tennet، شرکت بهره بردار از شبکۀ برق، که اتصال میدان بادی را با شبکۀ سراسری ایجاد خواهد کرد، این قیمت پائین را نتیجۀ رویکرد هلند نیز می داند، که قصد دارد تا سال 2023 پنج میدان بادی ایجاد کند و مراحل کار را هم با دقت تعیین کرده است.

مارکو کایپر، مدیرعامل تن-نت پیش بینی می کند حالا که "دونگ انرژی" برندۀ نخستین مناقصه برای احداث میدان بورسله شده است، به احتمال قوی برندۀ مناقصه های مربوط به دو محل همجوار بورسله نیز بشود. او می گوید: "حالا دیگر دونگ منطقه را می شناسد و قادر خواهد بود هزینه های ادوات، لجیستیک و نگهداری را برای دو پروژۀ همجوار دیگر بهینه کند. البته این پروژه ای برای کسب اعتبار است و شاید دیگر شرکتها نیز بیشترین تلاش شان را برای گرفتن آن به خرج دهند".

کایپر احتمال این را که "دونگ انرژی" پروژه را با ضرر به پایان برساند بسیار کم می داند و می گوید: "دونگ یک شرکت جدی است و می داند چه می کند. آنها واقعاً توانسته اند هزینۀ تولید برق از انرژی بادی در دریا را پائین بیاورند".

دونگ انرژی در سال گذشته درامدی برابر 5/9 میلیارد دلار داشت. ساموئل لئوپولد، رئیس دونگ می گوید: "دستیابی به نخستین پروژۀ میدان بادی در دریای شمال موقعیت ما را به عنوان رهبر بازار و موفقیت مدل کسب و کارمان را تثبیت می کند. با این پروژه ما می توانیم هدفمان را، که تولید برق از انرژی بادی به قیمت زیر 10 سنت بود، متحقق کنیم".

Displaying dong.png

افزودن نظر جدید