احضار 16 دانشجو به کمیته انضباطی و تهدیدهای جدید علیه دانشجویان دانشگاه شیراز

در پی برگزاری تریبون آزاد 18 آذر در دانشگاه شیراز با احضار 9 دانشجوی دیگر، مجموعا 16 نفر به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز احضار شدند. آرش روستایی، کاظم رضایی، سعید خلعتبری، حمداله نامجو، لقمان قدیری، سعید خسروآبادی، اکبرحسن پور، آرمین برازش، عبداله داودیان، مجتبی شیخیان، احمدکهنسال، عنایت تقوی، آلما رنجبر، جلیل رضایی، افشین هوشنگ و هادی الم لی دانشجویانی می باشند که تا روز سه شنبه به این کمیته احضار شدند. با توجه به این که این دانشجویان در طی 3 روز احضار شده اند، پیش بینی می شود که در روزهای آینده تعداد بیشتری به کمیته انضباطی احضار شوند. توهین به مقدسات، رهبری و شهدا، و برگزاری و شرکت در تریبون آزاد روز 18 آذر اتهامات دانشجویان می باشد. این احضارها در حالی صورت گرفته که هیچگونه توهینی به شهدا و رهبر صورت نگرفت، بلکه دانشجویان در روز 18 آذر صرفا انتقاداتی را نسبت به اوضاع سیاسی کشور و مسئولین مطرح کردند وحتی از دانشجویان بسیجی خواستند تا در تریبون آزاد صحبت کنند و نظراتشان را بیان کنند.

با گذشت بیش از یک هفته از مراسم روز دانشجو در دانشگاه شیراز جوسازی علیه دانشجویان روزبه روز بیشتر می شود. به صورتی که تشکلهای وابسته در داخل دانشگاه با برگزاری اعتکاف سیاسی در مسجد دانشگاه خواستار برخورد شدید و حتی قضایی با دانشجویان شده اند.

شنیده ها حاکی از این است که شورای تامین استان خواهان تشکیل پرونده توسط اداره اطلاعات شده است و از دانشگاه خواسته شده تمام احکام محرومیت از تحصیل که به حالت تعلیق درآمده و همچنین احکام بیرون از دانشگاه اجرا گردند.

در راستای همین سناریوسازی، عده ای در مسجد دانشگاه با پخش صحبتهای دانشجویان (روز 18 آذر) که از شبکه های خارج از کشور پخش شده بود، به صورت مفتضحانه ای می خواهند دانشجویان را به هر طریقی به خارج از کشور مربوط کنند.

انجوی نژاد یک روحانی افراطی که برای سخنرانی در مسجد دانشگاه دعوت شده بود، خواستار برخورد شدید نهادهای درون و بیرون دانشگاه با دانشجویان برگزارکننده مراسم روز دانشجوشد.

انجوی نژاد تعداد دانشجویان حاضر در تریبون آزاد را حداکثر 200 نفر دانست که 30 نفر آنها هم کارمندان اطلاعات بوده اند و 20 نفر هم بسیجی بودند که صدا ضبط می کردند. وی با سخنرانی در مسجد دانشگاه وتحریک شنوندگانش صحبتهای دانشجویان در تریبون آزاد را مصداق محاربه با نظام دانست، که حکم آن نیز اعدام است. انجوی نژاد در قسمتی از سخنانش به شعار «توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد» اشاره کرد و گفت: "کی گفته اثر ندارد، بیایید ببینید توپ تانک بسیجی اثر دارد یا نه"

از اتفاقات جالب دیگر حضور عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس هفتم در دانشگاه شیراز بود. وی نه تنها از دانشجویان بسیجی حمایت نکرد بلکه از آزادی بیان دفاع کرده و در جواب دانشجویان بسیجی که تریبون آزاد را غیرقانونی دانستند، گفت که مگر 16 آذر و 13 آبان قانونی بوده است.

احضار 16 دانشجو به کمیته انضباطی در حالی صورت می گیرد که به نقل از رییس دانشگاه شیراز 30-40 نفر به کمیته انضباطی احضار خواهند شد و احکام سنگینی مثل محرومیت از تحصیل و تبعید به دانشگاه های دیگر برای دانشچویان صادر خواهد شد.

دانشجویان دانشگاه شیراز هرگونه برخورد توسط نهادهای بیرون و درون دانشگاه را به شدت محکوم کرده و اعلام داشتند که در صورت برخورد از جانب این نهادها مسئولیت عواقب احتمالی برعهده مسئولین می باشد.

افزودن نظر جدید