کودتای نظامی در ترکيه را محکوم می کنيم!

کودتای نافرجام در خدمت تسويه حساب با مخالفين و تحکيم استبداد فردی  اردوغان 

کودتای نظامی در ترکيه که توسط بخشی از نيروهای زمينی، نيروی هوائی و ژاندارمری سازمان يافته بود، شکست خورد. در اين کودتا ٢٩٠ نفر کشته و ۱۱۴۰ نفر زخمی شدند. مخالفت صريح احزاب سياسی ترکيه، آمدن مردم به خيابان ها و عدم همراهی فرماندهان سطوح بالای ارتش، کودتا را ناکام گذاشت.

از سال ١٩٦٠ به این طرف در ترکیه چندین کودتا صورت گرفته است. کودتا در دهه های گذشته بخشی جدایی‌ناپذیر از حیات سیاسی آن کشور را تشکیل می‌داده است. اما شکست کودتا نشان داد، اين كشور به حدی از بلوغ سياسی رسيده که ديگر كودتا، عامل تعيين‌كننده‌ در صحنه سياسی تركيه و تحولات اجتماعی اين كشور نيست. مردم ترکیه علیرغم اختلافات و مخالفت بخش قابل توجهی از آن ها با عملکرد دولت اردوغان، در مقابل کودتا ايستادند و آن را به شکست کشاندند.

با سياست های سرکوب گرانه اردوغان در رابطه با کردها، رسانه ها و نيروهای مخالف در داخل کشور و پيشبرد سياست های جاه طلبانه در منطقه، شکاف های متعدد در ساختارها سياسی ترکيه فعال شده و ترکيه در وضعيت شکننده ای قرار گرفته و زمينه را برای کودتاچيان که برای حل معضلات موجود نه به نيروی مردم بلکه به قهر نظامی اتکا دارند، فراهم ساخته است.

کودتا در سطح منطقه و جهان بازتاب وسيعی داشت. بسياری از کشورهای منطقه  از جمله دولت ايران در همان ساعات اول از وقوع کودتا در ترکيه ابراز نگرانی کرده و آنرا در جهت تشديد اوضاع نابسامان منطقه ارزيابی کردند.

ترکيه با شکست کودتا در وضعيت جديدی قرار گرفته است. آيا اردوغان در وضعيت جديد سياست های فاجعه بار گذشته در عرصه داخلی و منطقه ای کنار را گذاشته، به سود دمکراسی در داخل و صلح در منطقه گام بر خواهد داشت، يا اينکه از شکست کودتا به نفع تقويت قدرت خود بهره جسته، مخالفان خود را تحت فشار بيشتر گذاشته و سياست های جاه طلبانه در منطقه را ادامه خواهد داد؟

علائمی از تغيير در سياست های اردوغان مشاهده نمی شود. او پس از شکست کودتا با صراحت آن را «موهبت الهی» خواند و در اجتماع طرفدارانش از پاکسازی اساسی در نهادهای دولتی سخن گفت. اردوغان در برابر درخواست بازگرداندن حکم اعدام به قانون کشور گفت خواست مردم نباید نادیده گرفته شود. سخنان تند و تيز او بعد از شکست کودتا و باز داشت حدود ٦٠٠٠ افسر، سرباز، وکيل و قاضی، تعليق فعالیت بیش از ۲۷۰۰ قاضی و وکیل دادگستری، حاکی از تسويه حساب با مخالفين است. او می خواهد بيش از گذشته به دمکراسی در ترکيه يورش برد و بر اختيارات خود بيافزايد. به همين خاطر اين گمانه زنی در ميان نيروهای مخالف و افکار عمومی وجود دارد که اردوغان در راه اندازی کودتا نقش داشت.  

رفتار دولت ترکیه با مخالفين، نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. آمریکا از ترکیه خواسته است در محاکمه کودتاگران به قوانین احترام بگذارد و اتحادیه اروپا نیز در مورد استبداد در ترکیه هشدار داده است.

ما همراه با نيروهای دمکراتيک ترکيه، کودتای نظامی را محکوم می کنيم و کودتا را راه حل خاتمه دادن به سياست های فاجعه بار اردوغان نمی دانيم. پيشبرد سياست صلح در منطقه، خصومت زدائی، پايان دادن به سرکوب روزنامه نگاران، فعالين مدنی و نيروهای مخالف در داخل و پايبندی به دمکراسی، نياز جامعه ترکيه است. اميدواريم مردم ترکيه اجازه ندهند که اردوغان از شکست کودتا بهره گرفته و  استبداد فردی را تحت عنوان سيستم رياستی بر ترکيه حاکم گرداند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٨ ژوئيه ٢٠١ (٢٨ تير ١٣٩٥)

 

افزودن نظر جدید