رفیقان، شعله و مسعود عزیز!

درگذشت آقای سلیمی، پدر شعله عزیز، از مبارزان چپ کشورمان را از صمیم قلب به شما تسلیت می گوئیم. در اندوهتان ما را شریک بدانید.

اعضای شورای سردبیران "کار-آنلاین": سیامک سلطانی، صادق کار، علی پورنقوی، فرخ نعمت پور


بخش: 

افزودن نظر جدید