به یاد یکایک جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

یادمان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

سخنرانان: خانم رضوان مقدم، رفیق حسن نایب هاشم، رفیق مهدی فتاپور، رفیق یولیا ویده‌مان

 شعرخوانی: خانم شهلا آقاپور

زمان: شنبه،13 شهریور 1395 خورشیدی (3 سپتامبر 2016 میلادی)

 ساعت :18:00

مکان : Ökumenisches Zentrum für Umwelt-, Friedens- und Eine-Welt-Arbeit e.V

    ویلمرسدوُرفر اشتراسه 163  10585 برلین

وسایل نقلیۀ عمومی: ایستگاه مترو       Richard – Wagner - Platz با خط 7

  اجرای موسیقی زندهٔ ایرانی

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

 

 

 

افزودن نظر جدید