از انتشار فایل صوتی گفتگوی آیت الله منتظری با اعضای هیئت مرگ استقبال می کنیم

خواهان برکناری و محاکمه آمران و مجريان کشتار ٦٧ هستيم!
 
بیست و هشت سال پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی، یک فایل صوتی ضبط شده از گفتگوی آیت الله حسینعلی منتظری قائم مقام وقت ولایت فقیه با اعضای هیئت مأمور کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ۱۳۶۷ انتشار یافته است. ما از انتشار این سند تاریخی توسط احمد منتظری استقبال می کنیم. و آن را شايسته تقدير می دانيم. هر شهروند ایرانی که مدرکی صوتی، تصویری یا نوشتاری درباره فاجعه ملی ۱۳۶۷ در اختیار دارد، باید دین خود به تاریخ کشورش را با روشن شدن زوایای آن فاجعه از طریق انتشار چنین اسنادی ادا کند. ما می دانیم که حکومت هنوز پس از بیست و هشت سال هر کس را که به چنین وظیفه ای عمل کند، آماج فشار و سرکوب قرار می دهد. از این رو، کسانی که در داخل کشور علیرغم این فشار و سرکوب به این وظیفه تاریخی خود عمل می کنند و اسناد مربوط به یکی از بزرگترین جنایات تاریخ معاصر ایران را در معرض قضاوت عموم قرار می دهند، شایسته قدردانی و حمایتند. منتشرکنندگان این اسناد، به نگارش همان تاریخی کمک می رسانند که به گفته آقای منتظری در متن اخیرا انتشار یافته، داوری سختی درباره رهبری جمهوری اسلامی و دستیارانش در قتل عام زندانیان سیاسی ایران خواهد داشت.
 
خودداری از اعلام همبستگی و پشتیبانی از منتشرکنندگان فایل صوتی مکالمه آقای منتظری با اعضای هیئت مرگ، به هیچ بهانه ای توجیه پذیر نیست .نه سیاست کنونی رهبری مجاهدین خلق و نه مبارزه مسلحانه آنان با جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نمی تواند سکوت درباره کشتار هزاران زندانی سیاسی بی دفاع یا بدتر از آن، مشروع دانستن آن جنایت را توجیه کند. آیت الله منتظری با علم به این که اعتراض به جنایات در زندان ها موقعیت او در حکومت را به شدت به خطر خواهد افکند، به مخالفت با اعدام های دسته جمعی برخاست.  هر کس که هنوز آثاری از وجدان انسانی در درون او باقی است باید رفتار آقای منتظری در سال ۶۷ را سرمشق خود قرار دهد. 
 
درست است که جمهوری اسلامی کماکان علیه منتقدان و افشاکنندگان سیاهکاری هایش، حتی فجایع سه دهه پیش، متوسل به سرکوب می شود، اما تیغ این سرکوب دیگر به تیزی سالهای ۶۰ نیست. اگر در سال ۱۳۶۷ اعتراض غیرعلنی به اعدام ها بهانه ای شد تا فرد دوم حکومت ظرف چند ماه از همه مقامات برکنار و مغضوب شود، امروز جمهوری اسلامی در شرایطی است که سخن رهبر آن گاه با مخالفت صریح برخی مقامات دیگر مواجه می شود، ولو بدون اشاره مستقیم به رهبر. حتی برای مصلحت اندیشانی که می خواهند موقعیت خود در حکومت را حفظ کنند راه هایی برای اعلام برائت از جنایت بزرگ سال ٦٧ وجود دارد. تاسف بار است که هنوز اصلاح طلبان و نيروهائی از جنبش سبز در مورد کشتار ٦٧ و فايل صوتی منتشره سکوت کرده و از اين جنايت اعلام برائت نمی کنند.
 
اکنون که اسناد سخن گفته اند و مفری برای کتمان غیرقانونی بودن و ضدبشری بودن اعدام های بیست و هشت سال پیش نمانده است، اکنون که تاریخ از دریچه صدای ضبظ شده بالاترین مقام وقت جمهوری اسلامی پس از آقای خمینی حکم خود را صادر کرده است، هر کس که نمی خواهد مشمول حکم بی رحمانه تاریخ شود، باید در برابر ادامه تلاش مذبوحانه حکومت برای تحمیل سکوت بایستد و ضمن حمایت از انتشار اسناد تاریخی، به گسترده تر کردن گفتمان درباره تاریخ معاصر کشور یاری رساند. 
 
باید از حکومت خواست به جای احضار آقای احمد منتظری به دادگاه به اتهام افشای اسرار نظام، کسانی را مورد بازخواست قرار دهد که به گفته آیت الله منتظری بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی را مرتکب شده اند. مخاطبان آقای منتظری در این مکالمه، هنوز ناگزیر به پاسخگویی نشده اند و اکثر آنها همین امروز نیز بالاترین مقام ها را دارند. ما به عنوان سازمانی که بيش از ١٥٠ تن از اعضاء آن در سال ٦٧ اعدام شده اند، خواهان  برکناری آمران و مجريان کشتار ٦٧ از جمله هيئت مرگ و محاکمه آن ها هستيم. اگر جمهوری اسلامی به وظیفه خود در مورد رسیدگی به جنایات دهه ۱۳۶۰ عمل نکند، اجازه پیگیری پرونده فجایع آن دوره را در مراجعی خارج از ایران می دهد. انتشار فایل صوتی مکالمه آقای منتظری با اعضای هیئت مرگ، بسیار برسنگینی پرونده حقوقی فاجعه ۱۳۶۷ افزوده است. امروز کسانی که می خواهند این پرونده بسته شود از آرزوی خود دورتر از همه بیست و هشت سال گذشته اند.
 
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۲٥ مرداد ۱۳۹۵(١٥ اوت ٢٠١٦)

افزودن نظر جدید