پیام مادران خاوران به مناسبت درگذشت مادر محسنی: همچمنان بر دموکراسی و عدالت اجتماعی پای خواهیم فشرد

با غم و اندوهی گران و بی پایان از درگذشت مادر محستی (فاطمه ملک) در شهر کلن آگاهی یافتیم.

مادر محسنی مادری مبارز و دلسوز که در دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی برای دفاع از حقوق انسانی فرزندان خود و دیگر زندانیان سیاسی عمر پر ارزش خود را سپری نمود، اینک در میان ما نیست. فقدان مادر محسنی برای تمامی مادران خاوران و همرزمان مان دردی جانگاه خواهد بود، ولی ما با یاد او و نیرو گرفتن از اراده ی خلل ناپذیر مادر محسنی، به مبارزاتمان برای دفاع از حقوق از دست رفته مردم میهنمان، برای آزادی، برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، همچنان پای خواهیم فشرد.

یاد و خاطره ی مادر محسنی نزد نیروهای دگراندیش و مبارز میهن همیشه جاودانه خواهد بود.

ما این درد جاتگاه را برای فرزندان و وابستگان مادر محسنی بویژه گرامیان: عطا، مرسده، فائزه و فواد تسلیت می گوییم. ما را در غم و اندوه خود شریک بدانید.

یادش گرامی باد.

از طرف مادر لطفی و مادران خاوران و خانواده های جانباختگان و یاران و رفیقان فرزندانش


بخش: 

افزودن نظر جدید