یادمان کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷

کانون ره آورد - آخن - آلمان، برگزار می کند.

برای یادبود، برای یادآوری و برای فراموش نکردن و  بررسی چرایی کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ یک بار دیگر در سالروز این فاجعه تاریخی جمع می شویم.

 کانون ره آورد آخن به مانند هر سال در این روز به یادآوری و بررسی کشتار بی رحمانه در دهه ۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ می پردازد .

سخنرانان : دکتر کاظم کردوانی (جامعه شناس)
رضا کاظم زاده (روانشناس)
امیر بهبودی (زندانی سیاسی دو رژیم و نویسنده کتاب یک جنگل ستاره)

افزودن نظر جدید