تا نگویند فراموشانند

یاران و دوستان
روز جمعه 19 شهریور ساعت 11 صبح به مناسبت اولین سالگرد شهادت شاهرخ زمانی
بر سر مزارش در وادی رحمت تبریز
گرد هم خواهیم امد تا یاد او را گرامی بداریم
تا نگویند فراموشانند
محل مراسم: وادی رحمت تبریز

افزودن نظر جدید