بیانیه ی کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام

 
در باره ی شیوه ی برگزاری محاکمه های سیاسی-عقیدتی
 
محاکمه ها و اعدامهایی سیاسی- عقیدتی که گهگاه به شیوه های یاداور فاجعه ی ملی تابستان 67 که در آن هزاران تن از آگاهترین و پیگیرترین رهروان راه آزادی که دوره های محکومیتشان را در زندانها گذرانده بودند یا می گذراندند، انجام می-گیرد، از نگاه هر ناظر بیطرف هشدار دهنده است. پس از گذشتن 28 سال از این فاجعه ی هولناک، هنوز هم کسی از میان آمراان و عاملان آن پاسخگوی آنچه بر این آزادگان دربند رفت نیست.
     اعضای گروه سه نفری مرگ همچنان جایگاه برتر شان را در نهادهای دولتی کشور حفظ کرده اند، و وزیر دادگستری کابینه ی یازدهم به آنچه در آن روزهای دشوار بر زندانیان سیاسی- عقیدتی گذشت، مباهات می کند و دیگرانی، حتی در میان " اصلاح طلبان" هستند که با مخدوش کردن حقایق آشکار در باره ی آن فاجعه ی هولناک از کنار ان می¬گذرند و می کوشند از اهمیت و صلابت گفتار زنده یاد آیت اله منتظری ( در فایل صوتی به تازگی منتشر شده) درباره¬ی این موضوع بکاهند و اقدامشا را روا جلوه دهند.
     شیوه ی اعدام 25 هموطن کرد سنی ما، ، یکی از این نمونه های هشداردهنده است که ناظران بیطرف را به یاد فاجعه¬ی ملی تابستان 67 می اندازد. همانندی شواهدی دال بر اینکه بازداشت اعضای این گروه (گروه توحید و جهاد) در زندان رجایی¬شهر پس از رخ دادن ترورهای منتسب به آنان به وقوع پیوسته بود و اعدام هزاران نفری که در سال 67 دوره ی محکومیت خود را در زندانها می گذراندند و برخی از آنها به پایان آن نزدیک بودند، و منحصر کردن آنان به مجاهدین خلق، بنا به ادعای برخی ازعناصر دولتی، و حال آنکه شماری بزرگ از اعضای گروههای سیاسی دیگر، از جمله گروههای چپ در میان انان بودند که تنها برپایه ی مبانی عقیدتی خود، پس از محاکمه درپشت درهای بسته اعدام شدند، نکته ای است که نباید آن را از نظر دور داشت.
     ما برآنیم که حق هر شهروند است که درجریان محاکمه های سیاسی- عقیدتی وکیل مدافع منتخب خود را داشته باشد؛ محاکمه اش با حضور هیئت منصفه انجام شود؛ تصمیمگیری درباره ی سرنوشت او با دقت و رعایت عدالت محض همراه باشد، و مهمتر از هرچیز مردم آزاده ی میهنمان از اتهامات و دفاعیات او و چگونگی تصمیمگیری درباره ی سرنوشتش آگاه شوند و لحظه به لحظه ی محاکمه اش برای آگاهی همگان در رسانه های جمعی بازتاب یابد. 
     ما برآنیم که برگزاری محاکمه ها در دادگاه هایی این چنین که شاهد آنیم، برای متهمان سیاسی- عقیدتی و متهمان پرونده های ملی دیگر، از جمله متهمان مالی، تنها هدف لاپوشانی حقیقت و دور نگه داشتن آن از نگاه مردم کشورمان و جهانیان و نیز اجرای احکام فرمایشی ازپیش صادرشده از بالا را پی می گیرد.
     کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام ( لگام ) مصرانه خواهان آن اند که تشکیل دادگاه های مخفی چند¬دقیقه¬ای، بدون حضور وکیل مدافع منتخب متهم و تشکیل هیئت منصفه بی درنگ پایان پذیرد و مردم شریف کشورمان از طریق رسانه های جمعی در جریان برگزاری چنین محاکمه هایی قرار گیرند.
 
24/6/95 (2016/10/14)
     

افزودن نظر جدید