حکم ناعادلانه علیه نرگس محمدی غیرقانونی است

نرگس محمدی به ۱۶ سال زندان محکوم شد. این حکم ناعادلانه و غیرقانونی است. غیرقانونی است نه تنها به این دلیل روشن که نقض موازین حقوق بشر و دادرسی عادلانه است. غیرقانونی است هم چنین از این رو که نرگس محمدی حتی در چارچوب قوانین خود جمهوری اسلامی نیز جرمی مرتکب نشده است.

ما آزادی فوری نرگس محمدی را خواستاریم. ما حکم ناعادلانه علیه نرگس محمدی را محکوم می کنیم. این حکم حیر ت آور لکه ننگ دیگری در کارنامه سیاه بیدادگاه های جمهوری اسلامی است. رژیم جمهوری اسلامی نرگس محمدی را علیرغم بیماری او و علیرغم نیاز فرزندانش به بودن در کنار مادر، در زندان نگه داشته است تا همه مدافعان حقوق بشر را مرعوب کند. اما سابقه مبارزه خود نرگس محمدی نشانگر آن است که فعالان حقوق بشر در ایران حضور دارند و از پای نمی نشینند.

۹ مهر ۱۳۹۵ (٣٠ سپتامبر ٢٠١٦)

افزودن نظر جدید