اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی 

با انتشار این اطلاعیه، برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را به آگاهی همهٔ یاران، دوستان و دوست‌داران سازمان و جنبش فداییان خلق می‌رسانیم.

کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان، که پانزدهمین کنگرهٔ سازمان ما بود، در روزهای آدینه تا یک‌شنبه، ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵ (۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی) در نزدیکی شهر کلن آلمان برگزار شد. دستور کار کنگره بررسی مجموعهٔ پدیده‌های مرتبط با روند و وضعیت لحظهٔ «پروُژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در پی‌آمد تغییرات به وجود آمده در چارچوب نیروهای آن بود.

کنگره با بررسی نقادانهٔ روند پیش‌گفته و عمل‌کرد شورای مرکزی سازمان در این ارتباط، با کاری فشرده و متمرکز قرار پیش‌نهادی «کمیسیون ۷نفرهٔ» شورای مرکزی چهاردهم سازمان با عنوان «برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی» را مبنای کار کمیسیون منتخب خود قرار داد و آن را با انجام تغییراتی به تصویب رساند. متن این قرار به هم‌راه این اطلاعیه منتشر می‌شود.

کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان با نظرداشت فضای تعامل و توافق حاکم بر خود اعضای شورای مرکزی چهاردهم را در سمت خود ابقاء کرد و هم زمان با اتخاذ تصمیم مبنی بر افزایش شمار اعضای شورای مرکزی، چند رفیق دیگر را به عضویت در شورای مرکزی سازمان برگزید.

کنگره هم‌چنین ترکیب تا کنونی نهاد داوری، هیئت تدارک کنگره و هیئت بازرسی مالی را در مسئولیت خود ابقاء و ترمیم ضروری دو نهاد هیئت تدارک کنگره و هیئت بازرسی مالی را به شورای مرکزی سازمان واگذار کرد.

متناسب با دستور کار کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان، میهمانان ما در این کنگره، تنها رفقایی از اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، نمایندگانی از کنش‌گران چپ شریک در روند «پروُژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» و شمار اندکی از یاران پیشین سازمان بودند.

گزارش تفصیلی کنگرهٔ سازمان و پیام‌های سیاسی آن به زودی انتشار عمومی خواهد یافت.

 

چهارشنبه، ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی)

 

افزودن نظر جدید