نشست پیرامون قرار مصوب کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در برلین برگزار می‌کند

افزودن نظر جدید