اردوغان ترکيه را به سراشيب سقوط سوق می دهد

رهبران و نمايندگان حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه را آزاد کنيد!

صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ ـ رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها ـ و نه نماینده دیگر اين حزب توسط پلیس امنیتی ترکیه بازداشت شدند. همزمان با بازداشت آن ها، ده ها تن دیگر از اعضا و هواداران این حزب نیز در شهرهای مختلف ترکيه دستگير و روانه زندان ها گرديدند. حزب دمکراتیک خلق ها، سومین حزب مهم ترکیه است و در انتخابات پارلمانی سال نوامبر ٢٠١٥، ۱۰,۶ درصد آراء را کسب نمود و ٥٩ نماينده به مجلس فرستاد. در روزهای گذشته نيز، ۱٣ تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت از جمله سر دبیر آن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ روزنامه‌نگار در ترکيه زندانی هستند  و۱۷۰ روزنامه، مجله و فرستنده رادیویی و تلویزیونی در دو ماه اخیر به تعطیلی کشیده شده‌اند. اقدامات سرکوب گرانه به فرمان رجب طيب اردوغان صورت می گيرد.

کودتای نابخردانه بخشی از نيروهای نظامی ترکيه در چند ماه قبل شکست خورد، اما کودتای اردوغان از همان زمان آغاز و هم چنان ادامه دارد. اردوغان سوار بر موج کودتا پیش می تازد و عمليات پاکسازی را در ابعاد وسيع ادامه می دهد. با اقدامات سرکوب گرانه اردوغان در داخل کشور و پيشبرد سياست های ماجراجويانه در منطقه، ترکيه در وضعيت دشواری قرار گرفته و خطر گسيختگی آن را تهديد می کند. به گفته کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خواه خلق، ترکیه به کامیونی شبیه شده که در سرازیری ترمز بریده است.

بازداشت رهبران و نمايندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، موجی از اعتراض را در شهرهای ترکيه، اروپا و در مجامع بين المللی برانگيخته است. در شهرهای مختلف آلمان صدها نفر در مخالفت با دستگیری اعضای رهبری حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه به خیابان‌ها ريختند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دستگیری دمیرتاش و سایر نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها اظهار نگرانی کرده، وزیر خارجه آلمان بازداشت رهبران آن ها را قدمی دیگر در جهت نقض آزادی‌ها در ترکیه دانسته و  کلودیا روت بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق ها را "کودتای اردوغان" نامیده و خواستار توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شده است.

ما اقدامات سرکوب گرانه اردوغان و بازداشت رهبران و نمايندگان حزب دمکراتیک خلقهای ترکیه را محکوم کرده و خواهان آزادی آن ها و ديگر زندانيان سياسی ترکيه هستيم.

١٤ آبان ١٣٩٥ (٤ نوامبر ٢٠١٦)

 

افزودن نظر جدید