از اقدامات اعتراضی زندانیان سیاسی حمایت کنیم!

حمایت سازمان های بین المللی و حقوق بشری را از زندانيان سياسی جلب کنیم!

زندانیان سیاسی ایران در اعتراض به شرایط حبس و نقض حقوقشان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دست به اقدامات اعتراضی و از جمله اعتصاب غذا زده اند. این اقدامات اعتراضی بازتاب گسترده ای یافته است. هزاران تن از فعالان مدنی و بازماندگان قربانیان دستگاه سرکوب حکومت از این اعتراضات حمایت کرد ه اند. در عین حال، بی اعتنایی مسئولان رژیم به خواسته های زندانیان به طولانی شدن اعتصاب غذای برخی از زندانیان منجر شده و بر نگرانی ها در مورد وضعیت سلامتی زندانیان سياسی و به ويژه آرش صادقی افزوده است. لازم به تاکيد است که مسئولیت جان زندانیان سیاسی بر عهده قوه قضائیه و گردانندگان حکومت ايران است.

مؤثرترین راه برای یاری رساندن به زندانیان و فراهم کردن شرایط پایان اعتصاب غذای زندانیان،‌ بازتاب مبارزه آنان در داخل کشور و مجامع بين المللی با استفاده از همه امکانات است. ما به سهم خود در این باره اقدام کرده و خواهیم کرد. همچنین ما از اقدامات اعتراضی در داخل کشور و را ه اندازی کمپين حمايت از زندانيان سياسی و عقيدتی در خارج از کشورپشتيبانی کرده و  آمادگی خود را برای همکاری با همه تشکل  های سیاسی و مدنی که از خواسته های زندانیان معترض دفاع می کنند، اعلام می کنیم. تجربه مبارزات زندانیان نشان داده است که آمادگی عقب نشینی از سوی رژیم در برابر خواسته های زندانیان، نسبت مستقیم با ابعاد حمایت از زندانیان دارد. ما همه آزادیخواهان، ‌فعالان حقوق بشر و سازمان های سیاسی را به افزودن بر تلاش ها برای رساندن صدای زندانیان سیاسی ایران به گوش دولتها، نیروهای سیاسی آزادیخواه و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری فرا می خوانیم. باید وضعیت زندانیان سیاسی ایران در دستور گفتگوهای دولت ها با مقامات جمهوری اسلامی قرار گیرد. باید از جهانیان خواست به سرنوشت زندانیان ایران توجه کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها