نامه اعتراضی شهرداری مادرید به حسن روحانی

در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
ترجمه از: 
حمید حسینی

در پی فعالیت و تماس گیری فعالین حقوق بشر، شهرداری مادرید نامه زیر را در ارتباط با وضعیت زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند و سلامتشان در معرض خطر قرار دارد بویژه آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد برای آقای روحانی ارسال داشت.

متن نامه بقرار زیر است:

28- 12- 2016

خیابان فلسطین

کاخ ریاست جمهوری

تهران

 

آقای روحانی رئیس جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران.

گزارشهایی که از طریق هرانا (مجموعه فعالین در دفاع حقوق بشر در ایران) بدست ما رسیده اند، بیانگر وضعیت خطیر سلامتی تعدادی از زندانیان سیاسی اند که در اعتصاب غذا بسر می برند. از میان آنها بویژه وضعیت آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد، بسیار نگران کننده است.

از این طریق لازم می دانیم مراتب نگرانی عمیق خود را از وضعیت بسیار خطرناک سلامت این زندانیان که زندگیشان را در معرض تهدید قرار داده است، به اطلاع شما برسانیم. آنها به خاطر اعتراض به مجموعه شرایطشان در زندان در اعتصاب غذا هستند.

ایران از جمله امضاکنندگان منشور جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل است، انتظار ما آن است که جمهوری اسلامی ایران به وظایف خود در این زمینه عمل کند.

آقای رئیس جمهور، ما از شما درخواست می کنیم در این مورد اقدام کرده و کمک کنید تا زندانیان اعتصابی بتوانند  حداقل به بخشی از خواسته هایشان دست پیدا کنند تا از این طریق سلامت کاملشان تأمین و از هر گونه خطری در امان باشند.

با احترام

شهرداری مادرید

ماوریسیو والینته

افزودن نظر جدید