نامه مسئول روابط بین الملی جبهه متحد چپ اسپانیا در حمایت از زندانیان سیاسی، عقیدتی در ایران

آقای روحانی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

مجموعه فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران اطلاع می دهند که تعدادی از زندانیان سیاسی بخاطر اعتراض به شرایطشان در زندان و دفاع ازحقوق اولیه انسانی شان بیش از دو ماه است که در اعتصاب غذا بسر می برند. در این ارتباط وضعیت خطرناک سلامت علی شریعتی، سعید شیرزاد، محمد علی طاهری و حسن رستگاری مجد در حدی است که زندگیشان را تهدید می کند.

ما بر این باور ایم که مسئولیت حفاظت از زندگی و سلامت این زندانیان منحصراً بعهده دولت جمهوری اسلامی ایران است.

از شما تقاضا می کنیم در این موضوع دخالت کرده تا به درخواستهای این زندانیان پاسخ داده شده و مطابق معاهده های بین المللی، که کشور شما از جمله امضاکنندگان آنهاست، بحقوقشان احترام گذارده شود.

همچنین اطلاع داریم که در کشور شما متهمان از کمترین ضمانتهای حقوقی در طول بازپرسی و دادرسی خود برخوردار نیستند و اعمال شکنجه در زندانها امری متداول برای گرفتن اعتراف به خلافهای انجام ناگرفته است. لازم به یادآوری است که ایران از جمله امضاکنندگان منشور جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل است و پایبندی به مفاد آن از وظایف جمهوری اسلامی ایران است.

امیدواریم این سطور جواب مناسبی از جانب شما داشته باشند.

با احترام

مارینا آلبیول، نماینده پارلمان اروپا و مسئول روابط بین المللی جبهه متحد چپ اسپانیا

افزودن نظر جدید