بزرگداشت ۱۹ بهمن

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در برلین برگزار می‌کند

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

در خاطرات سرد زمستانی
برقص بیاد فصل خونین آن بهار ؛
جوانه های عشق سر زده
میان این جوانه ها
یک شاخه گل
از آن ما ؛
هر چند خسته ایم وگاهی نشسته ایم
باز هم
ما
نشکسته ایم .
.
در شکوه
صلح زمینی زمان
یک قطره اشک
نثار تو
زمین
مام زمان بخون کشیده ام
بنفشه ها قد کشیده اند . . http://irankhanemanast.blogspot.com/2016/12/blog-