خودنمائی پوپولیست ایرانی

این روزها محمود احمدی نژاد بە نوعی بە موضوع رسانەها تبدیل شدە است. موضوع جنجالی مطرح شدە از جانب او هم، اعلام برائت از اصولگرایان بود. اما چنین بە نظر می رسد کە خودنمائی این روزهای احمدی نژاد قبل از این کە ربطی بە اعلام مواضع او در رابطە با اصولگرایان داشتە باشد، بە موضوع ترامپ بستگی دارد.

دلیل هم منطقا واضح است. در شرایطی کە یک پوپولیست در آمریکا سکان قدرت ریاست جمهوری این کشور را در دست گرفتە است و با تهدیدات علیە جمهوری اسلامی بە میدان آمدە است، محمود احمدی نژاد هم کە تیپ مقابل جرج بوش پسر در دوران ریاست جمهوری او در آمریکا بود، خودی نشان می دهد تا نظام بە آمریکائی ها گفتە باشد کە "فراموش نکنید، ما هنوز این جور تیپ ها را در چنتە داریم!"

در واقع خودنمائی احمدی نژاد، خودنمائی یک پوپولیست ایرانی در مقابل یک پوپولیست آمریکائی است کە اخیرا بە پست ریاست جمهوری ایالات متحدە دست یافتە است. هرچند این تنها یک خودنمائی است، و انتظار آن نمی رود کە ایران و منطقە بطورکلی بە شرایط دوران جنگ خلیج فارس برگشتە باشند.

بخش: 

مطالب مرتبط: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.