گرامی باد ياد کاک عبدالرضا کریمی

با کمال تاسف اطلاع يافتيم که عبدالرضا کریمی، مشهور به “کاک ابو”، روز دوشنبه ٢٥ بهمن‌ماه در شهر "هایدلبرگ" آلمان درگذشت. او مبارز با سابقه و کادر برجسته حزب دمکرات کردستان ايران بود.

کاک عبدالرضا کریمی بعد از انقلاب بهمن به صفوف سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پيوست و در راه اندازی دفتر سازمان در شهر مریوان استان کردستان نقش مهمی داشت. او در همان زمان به عضويت شورای شهر مريوان درآمد و در مذاکره با مصطفی چمران شرکت نمود. کاک عبدالرضا کریمی در مقطع انشعاب اکثريت ـ اقليت فعاليت خود را در شاخه اقليت کردستان به عنوان مسئول آن ادامه داد. او در سال ١٣٦١ از اقليت جدا شده و به حزب دمکرات کردستان ايران پيوست و مسئوليت هيئت اجرائی کميته حزب در مناطق هورامان و جوانرورد را برعهده گرفت. کاک ابو در سال های بعد در آلمان اقامت گزيد و به عنوان نماينده حزب در بخش روابط خارجی و مشاور دبيرکل حزب در رابطه با اپوزيسيون به فعاليت خود ادامه داد.

ما فقدان کاک عبدالرضا کریمی را به حزب دمکرات کردستان ایران، به همرزمان و همسنگران وی و به خانواده اش تسليت می گوئيم و در غم و اندوه آن ها شريکيم.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٥ فوريه ٢٠١٧

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها