یکم آذر یاد آور جنایتی فجیع

هم میهنان

یكم آذر سالروز جنایتی فجیع در خاطره مردمان خوب كشورمان است، و امروز ده سال از آن روز سیاه می گذرد روزی كه داریوش و پروانه فروهر رهبران حزب ملت ایران و دو نویسنده فرهیخته "محمد مختاری و محمد جعفر پوینده" به شهادت رسیدند.

حزب ملت ایران

یكم آذر ماه سال هفتاد و هفت را یكی از روزهای دردناك تاریخ این سرزمین دانسته و سوگ همگانی اعلام می دارد. و بدین سبب از تمامی هم میهنان در هر گوشه گیتی و سازمانهای مدافع حقوق انسانی در ایران و دیگر كشورهای جهان می خواهد با پاسداشت این روز بهر شیوه ممكن و بدور از خشونت فریاد اعتراض خود را بر ضد استبداد و خود كامگی به گوش جهانیان برسانند و خشونت و عملیات تروریستی را اعم از دولتی و غیر دولتی را محكوم سازند.

درود بر شهیدان راه آزادی و استقلال ایران زمین

درود بر جانباختگان و قربانیان قتل های سیاسی در ایران

بر قرار باد همبستگی مردم مبارز و آزادیخواه

افزودن نظر جدید