تبریک به هنرمند نام آور ایرانی آقای اصغر فرهادی

info@iranazad.info

هنرمند نام آور ایرانی آقای اصغر فرهادی،

موفقیت کم سابقه شما را در دریافت دوباره جایزه اسکار که باعث امید و شعف همگانی شد ارج می نهیم. احساس غرور می کنیم از این که هنوز هنرمندانی خستگی ناپذیر چون شما در کشور وجود دارند که علیرغم همه مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای هنر و هنرمند ایجاد می کند به موفقیت هائی چنین شگرف نائل می شوند.

خودداری شما از حضور در مراسم اسکار برای همبستگی با مردم ایران و شش کشور دیگر با متن کوتاه پیامی که در مراسم اسکار از طرف خانم انوشه انصاری قرائت گردید، انعکاس جهانی یافت.

اعتراض شما در این پیام به قانون غیرانسانی‌ منع ورود مهاجران به آمریکا، دفاع از حقوق کسانی که به آنها توهین شده است با اشاره به دموکراسی و حقوق بشر، در عین مردود دانستن تفکر عقب افتاده ای که اهمیت این دستاوردها را برای صلح و رستگاری مردم جهان نادیده می انگارد، تاثیر اقدام شما را افزایش داد. بویژه آن که جهان می داند حکومت اسلامی در ایران سالهاست آزادی ها و حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران را به طرز فاحشی نقض می کند.

پیام هوشمندانه شما و انعکاس گسترده آن چهره ای از مردم ایران، فرهنک و هنر آن را به جهانیان معرفی نمود که هیچ گونه سنخیتی با استبداد دینی و بنیادگرایی حاکم در ایران ندارد.

تاکید شما در پیام بر این که هرگونه "تقسیم کردن جهان به دسته ما در برابر دسته دشمنان ما باعث ایجاد هراس می شود و توجیه فریبکارانه‌ای برای تجاوز نظامی و جنگ است"، مردود دانستن رفتار حاکمان کنونی ایران که دائما جامعه داخلی و بین المللی را به دوست و دشمن تقسیم می کنند نیز هست و همچنین اشاره به این بود که مردم ایران با هرگونه جنگ و دخالت نظامی مخالف اند.

بار دیگر تلاش شما و سایر هنرمندان ایران را که در سخت ترین شرائط ممکن و علیرغم موانع و مخاطرات روزافزونی که حاکمیت ایجاد می کند چنین آثاری را خلق می کنید، قدر می نهیم و به داشتن چنین هنرمندانی برخود می بالیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

افزودن نظر جدید