جشن انجمن اسلامى پلى تکنيک به پاس مقاومت مدنى دانشجويان

خبرنامه اميرکبير: انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با آغاز ترم جديد تحصيلى به پاسداشت مقاومت هاى مدنى و صنفى دانشجويان در ترم گذشته با حضور دانشجويان ممنوع الورود به برگزارى جشنى همگانى پرداخت.

جشن دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير امروز سه شنبه ساعت ١٢در حالى آغاز شد که نيروهاى شبه نظامى بسيج از صبح با سياه پوش کردن دانشگاه، سعى در تغيير فضاى عمومى دانشگاه داشتند. انتظامات دانشگاه نيز همچون گذشته با حضور در صحن دانشگاه سعى در عدم برگزارى برنامه جشن دانشجويان پلى تکنيک داشت.

جشن با پخش موسيقى شروع شد که مديريت دانشگاه با قطع برق تمام تلاش خود را در جلوگيرى از اجراى اين برنامه انجام داد.

انجمن اسلامى نمايشگاه عکسى از حوادث و فعاليت هاى دانشجويان پلى تکنيک در ترم گذشته در صحن دانشگاه برپا کرده بود که با استقبال گسترده دانشجويان مواجه شد. برپايى اين نمايشگاه در ابتدا با مخالفت برخى از بسيجيان دانشگاه مواجه شد و حين برنامه انتظامات دانشگاه تلاش زيادى در خصوص جمع آورى اين نمايشگاه انجام داد که با ايستادگى دانشجويان نمايشگاه عکس تا پايان برنامه برقرار بود.

مستندى در خصوص بازتاب فعاليت هاى دانشجويان اميرکبير در ترم گذشته در رسانه هاى عمومى در اين مراسم به نمايش گذاشته شد. همچنين اين جشن با پخش شيرينى در صحن دانشگاه همراه بود.

مجرى برنامه در ابتدا، به تشريح فضاى ترم گذشته و فعاليتهاى صورت گرفته توسط انجمن اسلامى دانشجويان که با حمايت دانشجويان صورت گرفته بود، پرداخت. وى با بيان اينکه احضار به کميته انضباطى، تعليق و ممنوع الورود کردن، جلوگيرى از ثبت نام و اخراج دانشجويان خلاف قانون بوده است، افزود: اين مسائل نه تنها موجب محدود شدن فعاليت دانشجويان نمى شود، بلکه اين فعاليتها با حمايتهاى دانشجويان گسترده تر شده است.

وى از دکتر کيوان انصارى، استاد دربند و عضو جامعه دانشگاهى پلى تکنيک که همچنان در وضعيت بلاتکليفى به سر مى برد، ياد کرد و آرزوى آزادى وى را نمود که مورد حمايت شديد دانشجويان قرار گرفت.

آرمين سلماسى، عضو شوراى عمومى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميرکبير با بيان اينکه فعاليتهاى گسترده انجمن اسلامى در ترم گذشته در طول چند دوره اخير اين انجمن بى سابقه بوده است، گفت: سياه نمايى هاى شبه نظاميان بسيج در اعتراض به برگزارى برنامه جشن دانشجويان در حالى صورت مى گيرد، که نخستين جشن در ماه محرم از سوى ستاد برگزارى مراسم راهپيمائى ٢٢ بهمن و صدا و سيما با برگزار کردن کنسرت زنده موسيقى در حاشيه راهپيمائى صورت گرفت. اکنون همه مى دانند که چه تفکرى يزيدى عمل مى کند و چه کسانى مظلوم و حسينى اند.

على عزيزى، نائب دبير انجمن اسلامى دانشجويان با ابراز خرسندى از اين که بار ديگر امکان حضور در جمع دانشجويان را پيدا کرده است، گفت: تخريب ساختمان انجمن اسلامى شوکى را به ما وارد کرد، اما با شکل گيرى دوباره و انسجام فعاليت هاى دانشجويى، اهداف خود را پيگيرى کرديم. برگزارى فعاليت هاى دانشجويى بدون حمايت دانشگاه موجب شد دانشجويان با تکيه بر بدنه دانشجويى فعاليت هاى خود را پى بگيرند و اين موجب راديکال شدن و گسترده تر شدن فعاليت هاى انجمن اسلامى دانشجويان شد. اما رئيس دانشگاه که با تخريب ساختمان انجمن نشان داده بود که حاضر به رعايت قواعد بازى نيست بار ديگر با ممنوع الورود کردن ما تلاش کرد از تداوم فعاليت انجمن اسلامى دانشجويان جلوگيرى کند. اما اعتراضات دانشجويان به اعمال غيرقانونى دانشگاه و پوشش گسترده اين اعتراضات در رسانه ها موجب زدن مهر رد بر اعمال رئيس دانشگاه شد.

على عزيزى در ادامه با اشاره به اعتراضات دانشجويان پلى تکنيک به احمدى نژاد، گفت: اين عمل منجر به شکسته شدن تابوى پوشالين دولت اقتدارگرا، آغاز فصل نقد دولت و افول ستاره بخت احمدى نژاد شده و در رسانه هاى خارجى نيز با ناميدن شدن کوى دانشگاه دوم موجب حمايت جنبش هاى دانشجويى خارج از ايران از حرکت دانشجويان پلى تکنيک شد. عزيزى در پايان افزود: در ترم جارى همانند ترم گذشته هرجريانى که قصد جعل عنوان و هويت انجمن اسلامى دانشجويان را داشته باشد با ايستادگى دانشجويان مواجه خواهد شد.

در ادامه تريبون عباس حکيم زاده، عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى، در سخنان کوتاهى در خصوص برپايى جشن آغاز ترم از دانشجويان برگزار کننده مراسم تشکر کرد و ابراز اميدوارى کرد ترم جارى نيز مانند ترم گذشته شاهد مقاومت دانشجويان در مقابل تحجر و ارتجاع باشيم. حکيم زاده در خصوص قطع کردن برق دانشگاه گفت: متاسفيم که حوزه اقتدار و اختيار مديريت دانشگاه اميرکبير در حد قطع و وصل کردن فيوز برق محدود شده اما در آن سو صداى آزاديخواهى دانشجويان ايران امروز از گلوى دانشجويان پلى تکنيک به گوش مى رسد.

در پايان اين مراسم بيانيه انجمن اسلامى دانشجويان توسط مجرى برنامه قرائت شد. در اين بيانيه آمده است: در ترمى که گذشت انجمن اسلامى دانشجويان، در برهه هاى مختلف و در سايه حمايت قاطع دانشجويان فضاى بسته دانشگاه را شکست تا اينکه مديريت تصميم به حذف فيزيکى فعالين دانشجويى نمود و على عزيزى، عباس حکيم زاده و مجيد توکلى از تحصيل و ورود به دانشگاه محروم شدند. اين اقدام دانشگاه نقطه عطف فعاليت دانشجويان در فضاى بسته حاکم و در برابر مديريت سر سپرده آن شد.

در ادامه بيانيه با اشاره به برنامه هاى اعتراضى متعددى که در طول ترم گذشته توسط دانشجويان پلى تکنيک سامان داده شد، خاطرنشان شده است: ممانعت از ورود وزير علوم به کلاس درس، تجمع روز دانشجو و در اوج آن حضور پر شور و خاطره انگيز دانشجويان در مانور تبليغاتى احمدى نژاد در پلى تکنيک و تبديل کردن آن به فضاحتى که نتايجش در اننتخابات شوراى شهر نمود پيدا کرد، بار ديگر به همه نشان داد که سياست مشت آهنين هرگز در پلى تکنيک جوابگو نخواهد بود. و اکنون ترم جديد تحصيلى را در حالى آغاز مى کنيم که مديريت در اجراى سياست هاى محدود کننده اش با شکست کامل مواجه شده است.

در انتهاى اين بيانيه ياد دانشجوى دربند، دکتر کيوان انصارى، که بيش از پنج ماه از حبس او مى گذرد، گرامى داشته شده و آمده است: انجمن اسلامى دانشجويان پلى تکنيک تهران، با ياد مقاومت و پايدارى دکتر کيوان انصارى و با پاسداشت پايدارى هاى دانشجويان پلى تکنيک در ترم گذشته، تقدير از دانشجويان ممنوع الورود ترم پيش و ساير فعالين دانشجويى به ويژه دکتر متين مشکين آغاز ترم جديد تحصيلى را به تمام ياران دبستانى اش شاد باش مى گويد و از تمامى دانشجويان پلى تکنيک دعوت مى نمايد، تا در ترم جديد براى هميشه به ترکتازى ها و قلدرى هاى پياده نظام دولت عوام فريب در دانشگاه پايان دهند.

در حاشيه اين مراسم بورد آزادى براى انعکاس نظرات عموم دانشجويان نسبت به مديريت دانشگاه اميرکبير نصب شده بود که با استقبال دانشجويان رو به رو شد و دانشجويان در حين مراسم نظرات خود را بر روى برد نوشتند.

افزودن نظر جدید