نامه سرگشاده دانشجويان اميرکبير به احمدى نژاد

خبرنامه اميرکبير: مديريت دانشگاه اميرکبير از جمعى از دانشجويان اين دانشگاه دعوت کرد تا روز پنج شنبه به ديدار محمود احمدى نژاد رفته و از نزديک و در فضايى آرام مسائل و مشکلات خود را با وى در ميان بگذارند. گفتنى است جمع کثيرى از دانشجويان مدعو را مانند هميشه دانشجويان بسيجى تشکيل مى دهند. از سوى ديگر جمعى از دانشجويان پلى تکنيک نامه اى خطاب به احمدى نژاد نوشته و پيرامون ديدار وى از دانشگاه اميرکبير توضيحاتى داده اند. به خاطر انتشار اين نامه، دانشجويان غيربسيجى که از سوى مديريت دانشگاه براى ديدار با احمدى نژاد در روز پنج شنبه (امروز) دعوت شده بود، با انتشار نامه ديگرى از اين ديدار اعلام انصراف کرده اند. متن اين دو نامه به شرح زير است:
بسمه تعالى
جناب آقاى محمود احمدی نژاد
با سلام
با توجه به نامه اى که توسط دانشجويان پلی تکنيک در پى وقايع اخير خطاب به شما به نگارش درآمده است و در آن مواضع دانشجويان پلی تکنيک نسبت به اتفاقات اخير اتخاذ گرديده است، لذا حق شرکت در برنامه ى ديدار با جناب عالى به واسطه احترام به راى دانشجويان از اينجانبان سلب می گردد. براى اطلاع شما از نامه مذکور و همچنين تسريع در رساندن پيغام دانشجويان، اين نامه پيوست می شود و به اطلاع دانشجويان نيز رسانيده مى شود تا هم از اقدام ما مطلع گردند و هم مراجعه ى عده اى ديگر لازم نباشد.
با تشکر
نگار زمانفر – مجيد ساده دل – مهدى سعيدی پور – على صابرى – راحيل عادلى – مهيار عبدالصمدى – مصطفى غفورى – مازيار کريمى – مجتبى کلانترى
متن نامه دانشجويان دانشگاه اميرکبير به شرح زير است:
بسمه تعالى
جناب آقاى محمود احمدی نژاد
با سلام
حضور شما در پلی تکنيک روزى خاطره انگيز براى جامعه پلی تکنيک بود. روزى که دانشگاه زنده بودن خود را با تمام وجود فرياد زد. جناب آقاى دکتر اين فرياد، فرياد نسل فرهيخته ى اين جامعه بود شايد نپسنديد، شايد به زعم شما قربان صدقه رفتن هاى مردمى که گناهى جز ناآگاهى ندارند، شيرين تر باشد ولى از سر دلسوزى لازم است مطالبى را به اطلاع برسانيم تا شايد در ادامه فعاليت هاى خود، دقيق تر اوضاع را بنگريد و عمل کنيد.
۱ – لازم است بدانيد که هر کس جايگاهى دارد و براى حفظ آن بايد در حد جايگاه خود رفتار کند. خاتمى با بيست ميليون راى براى حفظ شأن خود در پلی تکنيک پرسش گر حاضر نشد، چه برسد به شما با حدود ۵ ميليون راى. (آراى ۳ تير به شخصى ناشناس در برابر گذشته هاشمى داده شد) بايد درک می کرديد که آمدن به پلی تکنيک با سفرهاى استانى فرق دارد، بايد می فهميديد حتى با فشار و حمايت دانشجويان امام صادق و امام حسين هم نمی توانيد راحت از اين لانه زنبور خارج شويد. اگر مشاوران شما کمى درايت داشتند و اگر فکر نمی کردند با حاکم کردن فضاى امنيتى و تهديد و تعليق می توانند دانشگاه را ساکت کنند، اين رسوايى پيش نيامده بود.
۲ – ترکيب سخنرانان به گونه اى بود که همگى يا موافق دولت و سياست هاى آن بودند و يا از تشکل هاى کانون هاى فرهنگى - هنرى و شوراهاى صنفى بودند. نمايندگان کانون ها که می بايست از مشکلات کانون ها می گفتند و دبير شوراى صنفى هم مجبور بود که از مسائل صنفى سخن بگويد و عملاً نماينده اى از تشکل هاى مخالف سياست هاى دولت نهم وجود نداشت. چرا که اساساً تشکلى وجود نداشت و انجمن اسلامى دانشجويان که تنها نهادى بود که منتقد دولت و سياست هايش به حساب می آمد، توسط دانشگاه قلع و قمع شده است. حال همان سؤالات فرهنگى و صنفى هم که پرسيده شد از سوى شما بى جواب ماند و پاسخى که در خور شأن دانشجويان پلی تکنيک باشد از شما شنيده نشد و جواب ها همگى موضوعات مضحکى بود که به درد سفرهاى استانى شما به روستاهاى دورافتاده می خورد.
۳ – "افتخار اين دولت اين است که بازترين فضاى سياسى را در طول تاريخ کشور ايجاد کرده"، "با آزادى در اين مملکت راه می روند و باز می گويند آزادى نيست و خفقان است." جناب دکتر شايد تنها موردى که هنوز سلب نشده باشد، همين راه رفتن مردم است. اگر فکر کرده ايد که خفقان يعنى اينکه حق راه رفتن و نفس کشيدن هم از مردم گرفته شود، اگر معنى آزادى و خفقان در ديد شما اين است، بگوئيد. از نظر ما کتک خوردن دانشجو مقابل چشم رئيس جمهور، تعطيلى تشکل هاى منتقد، تعليق ها، توبيخ ها، نزديک به ۲۰ مورد حکم اوليه تعليق، ۳ حکم تعليق تائيد شده، ۳ دانشجوى ممنوع الورود به دانشگاه، اخراج يک دانشجوى دکترا (متين مشکين) آن هم دانشجويى که شايد از خود شما فعاليت علمى و مقالات ISI بيشترى داشته باشد، عدم ثبت نام ياشار قاجار و روزبه رياضى در مقطع کارشناسى ارشد، بسته شدن بيش از ۵۰ فايل آموزشى در ابتداى سال تحصيلى، فقط در يک دانشگاه و به جرم انتقاد مصداق خفقان است. فشار وارد شده به نشريات که علاوه بر توقيف هاى نشريات منتقد دولت، با تهديد مکرر، ايجاد مانع در مسائل مالى، ممنوعيت در توزيع آزاد و در آخرين اقدام محدوديت در تکثير با تهديد چاپخانه ها و مراکز کپى بر نشريات مستقل وارد شده است، هيچ نشان از آزادى ندارد. البته شايد مصداق سخن شما کيوان انصارى و شايد هم اکبر محمدى باشد.
۴ - "شنيدم که عده اى از دانشجويان می گويند، عده اى از دانشجويان سه ستاره شده اند، آن ها با اين ستاره ها ستوان يک شده اند" جناب رئيس جمهور نمی خواهد نظامى بودن خود را به رخ ما بکشيد. می دانيم درجه ها را حفظيد. ما به ستوان شدن که هيچ به ژنرال شدنش هم افتخار نمی کنيم، اين درجه ها را به نوچه هاى شبه نظامى خود در بسيج بدهيد، ما نيازى به ستاره هاى شما نداريم. بدهيد به آن ها که براى ستوانى سر و دست می شکنند و براى ترفيع خبرچين اطلاعات شده اند. از شخصى در جايگاه رئيس جمهور بعيد است اين چنين بى منطق و هزل گونه يکى از مهمترين دغدغه هاى دانشجويان را به باد تمسخر بگيرد.
۵ - جناب آقاى احمدی نژاد معترضين در سالن با وجود اينکه بيش از نيمى از سالن از صبح توسط غير پلی تکنيکی ها پر شده بود، اقليت نبودند. اگر نسبت به دانشجويان مهمان! از امام صادق و امام حسين هم که در جلوى سالن بودند مقايسه کنيد، باز هم در اقليت نبودند. مگر اينکه شما هم سالن را از ديد دوربين صدا و سيما ديده باشيد. جناب دکتر دانشجونما آن نان به نرخ روزخورهايى هستند که براى مجلس گرمى ساعت ۶ صبح از امام حسين، اتوبوس اتوبوس به اين طرف و آن طرف مى روند تا در ملاقات ها و سفرهاى استانى حنجره پاره کنند و به خاطرات شما گوش دهند. اگر تهمت زده ايد که به خدا واگذارتان می کنيم ولى اگر مدرکى بر عامل بيگانه بودن دانشجويان داريد، آن کتک هايى که زديد کم بود. مدرکتان را رو کنيد ما خودمان چوبه دارش را می آوريم!
۶ – گفته ايد اساتيد هيچ گاه بازنشسته نمی شوند. فقط يک خفاش حرفه اى می تواند در روزِ روشن خورشيد را انکارکند، جناب آقاى دکتر چگونه تکذيب می کنيد. براى پيرزن هاى روستاهاى دورافتاده که صحبت نمی کنيد. دانشجويان ديده اند! چگونه شعور دانشجو را آن قدر پايين تصور کرده ايد. کاش شهامت تائيد کارهاى خود را داشتيد و رو به کل گويى و هزل نمی آورديد.
۷ – دانشجو با توجه به مؤلفه هاى ذاتيش در مقابل فشار عکس العمل سريع نشان مى دهد و نمی شود تمام آرمان هاى او را زير پا له کنيد. نمی شود روز قبل از حضورتان نيروهاى انتظامى به دانشجويان حمله کنند و با باتوم به مهرورزى با دانشجو بپردازند. نمی شود دانشجو را تهديد کنيد، در همان جلسه ضرب و شتمش کنيد، بزنيد، ببريد و آينده اش را نابود کنيد و دانشجو برايتان سوت و کف بزند. جناب دکتر اگر عکس شما آتش گرفت، عاملش طرفداران شما بود که با وجود اين ها از هر دشمنى بی نيازيد. وقتى دانشجو را منافق مى خوانند، وقتى انجمنش را تخريب می کنند، شوراهايش را محدود می کنند، نشرياتش را توقيف می کنند، دانشجو نمی تواند ساکت بنشيند و فرياد نکشد. دانشجو مديون هيچ جريانى نيست که مثل برخی ها تحت هر شرايطى سنگ شما را به سينه بزند؟ البته شايد از شما که به جاى بحث و تبادل نظر، دانشجو را به فرياد کشيدن دعوت و توصيه می کنيد نبايد جز اين انتظار داشت. با توجه به تمامى موارد بالا براى سرپوش گذاشتن بر فضاحت برنامه دوشنبه جمعى به حضور شما دعوت شده اند تا با شما صحبت کنند و يک شوى تبليغاتى و سياسى براى شما بازى کنند. تا نقصان برنامه دوشنبه که تبليغى براى انتخابات ۲۴ آذر بود، جبران گردد. اما بدانيد صداى برآمده از پلی تکنيک صداى دانشگاه ها و صداى واقعى ملت ايران بود. صداى فرد نبود که با تهديد و تطميع آن را از بين ببريد. دانشجويان مستقل از حاکميت اين دعوت را نمى پذيرند و اگر حرفى داريد و اگر می خواهيد حرفى بشنويد دوباره به پلی تکنيک بياييد. البته اين بار به دعوت دانشجويان پلی تکنيک بياييد و مهمان دانشجويان پلی تکنيک باشيد نه اينکه مهمان ناخوانده مديريت انتصابى و تشکل هايى که مجموع طرفداران آن ها ۵ درصد دانشجويان پلی تکنيک را شامل نمی شود، شويد. اين بار به جاى اينکه در جمع امام صادقی ها و امام حسينی ها صحبت کنيد در جمع پلی تکنيکی ها به بيان سخن بپردازيد و آيا بدون سوت و کف آن ها که مدعی اند ۲۰ ميليون نفرند می توانيد دانشجو را به بازى بگيريد؟
با تشکر
دانشجويان واقعى پلی تکنيک
پنج‌شنبه ۲٣ آذر ۱٣٨۵ - 

افزودن نظر جدید