بولتن کارگری شماره 178

تحلیل هفته: مبارزە علیە سیاست های ضد کارگری دو جناح حاکم

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی - بخش 3

دیگر کشورها: حمایت از اعتصاب معلمان در آرژانتین: صدها هراز تن به خیابان ها آمدند

از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 4

فعالان کارگری: جعفر عظیم زاده: دور نیست آزادی همه انسان های شریف

یادداشت منتخب: کارگران از نگاه دولت

اندیشه: ۴۵ میلیون ایرانی در “فقر”

گفت و گو: گفت و گوی نوروزی با منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی

 

بولتن کارگری شماره 178 در قالب پ.د.اف PDF icon boultan178.pdf

افزودن نظر جدید