اعلامیۀ مشترک: برای برگزاری متحدانه روز جهانی کارگر، آماده شویم!

اعلاعیه مشترک

کارگران و زحمتکشان! 
در آستانه اول ماه مه (١١ اردیبهشت)، روز همبستگی جهانی کارگران قرار داریم. اول ماه مه روز شما کارگران و زحمتکشان است. در این روز کارگران در کشورهای مختلف با برگزاری جشن و شرکت در تظاهرات، همبستگی شان را در سطح ملی و بین المللی به نمایش می گذارند و مطالباتشان از دولت ها و کارفرمایان را طرح و خواستار تحقق آنها می شوند. با وجود گذشت ١٢٨ سال از اعلام روز جهانی کارگر توسط کنگره کارگری پاریس، این روز بخاطر دست آوردهایی که برای کارگران در جهان داشته، همچنان اعتبار و اهمیتش را نزد کارگران و نیروهای عدالت خواه حفظ کرده است. در بسیاری از کشورها، روز کارگر جزو تعطیلات رسمی است. 

در ایران کارگران و احزاب و سازمان های چپ از سال ١٣٠١ که مراسم روز کارگر برای نخستین بار به صورت تظاهرات جمعی برگزار شد، تا کنون همه ساله متناسب با شرایط سیاسی کشور، روز کارگر را به شکل علنی یا مخفی برگزار کرده اند. گرچه در اثر مبارزات کارگران و سازمان های کارگری در قانون کار سال ١٣٦٩ روز کارگر به رسمیت شناخته شد و تعطیل کارگری اعلام گردید، ولی جمهوری اسلامی هم چنان مانع برگزاری آزادانه مراسم این روز توسط سازمان های کارگری غیرحکومتی می شود و تظاهراتی را که توسط تشکل های مستقل برای برگزاری آزادانه روز جهانی کارگر سازماندهی می شوند را سرکوب و سازمان دهندگان را مجازات می کند. 

امسال کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی خود را برای برگزاری روز جهانی کارگر آماده می کنند که سالی دشوار را پشت سر نهادهاند. در سال گذشته رکود اقتصادی تداوم یافت، تعداد دیگری از واحدهای تولیدی از کار باز ایستاد، شمار دیگری از شاغلین به ارتش بیکاران پیوستند، تعرض دولت روحانی به حقوق سندیکایی کارگران با تصویب لوایح مناطق آزاد، تلاش برای تغییر قانون کار، تشدید سرکوب نهادهای مستقل کارگری و محاکمه فعالین و رهبرانشان ادامه یافت و دستمزد کارگران هم چنان زیر خط فقر منجمد ماند. سال گذشته هم چنین سال گسترش اعتراضات بی سابقه کارگران در مقابل سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی و زورگویی و زیاده خواهی کارفرمایان بود. طبق اخبار رسمی بالغ بر ٧٠٠ اعتصاب و اعتراض و تجمع در سال گذشته تنها در واحدهای بزرگ و متوسط توسط کارگران و سایر مزدبگیران شاغل و بازنشسته صورت گرفت. 

رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری در سال گذشته موجب نگرانی سران جمهوری اسلامی و عقب نشینی  موضعی آن ها شد. اعتراضات کارگری سبب توقف لایحه ضدکارگری تغییر قانون کار و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت شد. سال گذشته اعتراضات و اعتصابات مهمی علیه بیکاری و پائین بودن دستمزد با خواست افزایش دستمزد و ایجاد اشتغال با شرکت هزاران نفر از کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر زحمت کشان برگزار و طوماری با امضای بالغ بر ١٠٠ هزار نفر با خواست افزایش دستمزد توسط معلمان جمع آوری شد. فشرده تر شدن صفوف مزدبگیران یدی و فکری و بازنشستگان برای افزایش دستمزد، یکی از رویدادهای مهم و نویدبخش سال گذشته بود. یکی دیگر از کامیابی های سال گذشته تشکیل کانون های صنفی معلمان در شهرهای مختلف بود. 

جمهوری اسلامی رهبران سندیکاهای مستقل کارگری و کانون صنفی معلمان را تحت پیگرد قرار داد و برای عدهای از آن ها احکام شلاق و زندان صادر کرد، اسماعیل عبدی به زندان برگردانده شد، برای ابراهیم مددی و داود رضوی حکم های زندان جدید صادر شد، محمود بهشتی لنگرودی بار دیگر تحت محاکمه قرار گرفت، محمود صالحی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی، عثمان اسماعیلی محاکمه شدند و رضا شهابی به زندان فرا خوانده شد. علاوه بر آن تعداد دیگری از فعالان و سازمانگران اعتصابات و تجمع های اعتراضی واحدهای تولیدی و حتی برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار که جانب کارگران را گرفته بودند، تحت فشار و محاکمه قرار گرفتند. 

کارگران و زحمتکشان! 
روز جهانی کارگر، روز شماست. این حق شماست که در این روز تظاهرات و تجمع برپا کنید، جشن بگیرید، از حقوق تان دفاع کنید، مطالباتتان از دولت روحانی و کارفرمایان را مطرح کنید و با نشان دادن مخالفت با تغییر قانون کار به سود کارفرمایان و سرمایه داران، مانع تصویب آن شوید و بخواهید که قانون کار مطابق مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار اصلاح شود. این جزو حقوق بدیهی شماست که در روز کارگر خواهان افزایش دستمزد و پرداخت به موقع و منظم آن، پرداخت مزد دوران بیکاری، ایجاد اشتغال، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، شوید و از دولت روحانی بخواهید همه کارگران را تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دهد و خصوصی سازی در بخش آموزش، درمان و صنایع سنگین را متوقف کند. رفع تبعیض جنسیتی، برطرف کردن موانع فعالیت سندیکاهای مستقل، آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی و مدنی و لغو احکام زندان آنها از خواست های به حق شماست. شما می توانید به سیاست هائی که موجب تخریب محیط  زیست شده و می شوند و سلامتی و آسایش شما و خانواده هایتان را سلب می کنند، اعتراض و برای حفظ محیط زیست بکوشید. 

کارگران و زحمتکشان! 
روز اول ماه مه امسال را به روز برآمد و همبستگی، روز اعتراض همگانی سراسری کارگران و مزدبگیران و نیروهای ترقی خواه به سیاست های ضدکارگری استبداد حاکم تبدیل کنید. امسال شما بیش از گذشته نیاز به متحد شدن دارید. ما نیز به سهم خود در کنار سایر سازمان های چپ و ترقی خواه از مبارزات شما برای برخورداری از یک زندگی بهتر حمایت و برای جلب پشتیبانی و همبستگی سایرین با شما کوشش خواهیم کرد. 

زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران 
زنده باد همبستگی کارگران و مزدبگیران ایران 
زنده باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم 


هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ 
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
کنشگران چپ 
٢٥ فروردین ١٣٩٦ (١٤ آوریل ٢٠١٧)

افزودن نظر جدید