اعلامیه هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه پاریس

اول ماه مه جشن همبستگی جهانی طبقه کارگر امسال نیز در شرایطی برگزار می گردد که کارگران ایران تحت حاکمیت استبداد از برگزاری آزادانه آن محروم اند.علاوه بر این، با نزدیک شدن اول ماه مه بگیروببند های رژیم گسترده تر شده و دستگاه های امنیتی اقدام به باز داشت های خودسرانه فعالان مدنی و سندیکائی می کنند تا از شکلگیری هر گونه فعالیت در جهت طرح مطالبات سیاسی اجتماعی و سندیکائی کارگران جلوگیری کنند.

با این وجود مبارزه و مقاومت کارگران علیه سیاست های ضد کارگری  دولت و کارفرمایان بیش از پیش گسترش یافته و زندان و شلاق تاکنون نتوانسته فریاد اعتراض زحمتکشان و نیروی کار را در کشور خاموش کند. طی سال گذشته یکی از دستاوردهای برجسته این مبارزه  وادار کردن دولت روحانی به عقب نشینی و بازپسگیری لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار بود که با موجی از اعتراضات کارگری مواجه گردید.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور اعلام همبستگی و جلب افکار عمومی فرانسویان به مطالبات و شرایط دشوار مبارزه کارگران ایران، در تظاهرات اول ماه مه پاریس شرکت می کند و در چارچوب شعارهای نه به جمهوری اسلامی ایران، نه به سیاست های ضد کارگری دولت روحانی، آزادی فعالان کارگری در بند و آزادی فعالیت های سندیکائی و مدنی، غرفه ای در مسیر تظاهرات و در آدرس زیر برپامی کند.

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه - پاریس    

27 آوریل 2017- 8 اردیبهشت 1396

54 boulevard Beaumarchais

75011   Paris

  Métro : Chemin Vert

خط  8

ساعت 14 و سی دقیقه 

افزودن نظر جدید