ما را بدون هیچ حکمی از تحصیل محروم کردند

خرداد ماه امسال، افشای فساد اخلاقی معاون دانشجویی و رئیس کمیتهی انضباطی دانشگاه زنجان موجب اعتراضهای گسترده از سوی دانشجویان دانشگاه زنجان و تشکلهای دانشجویی و مدنی سراسر کشور شد که سرانجام معاون خاطی از

 

دانشگاه اخراج شد. اما بر خلاف قول مسئولین دانشگاه و نمایندگان شهر زنجان با چند تن از دانشجویان متحصن این دانشگاه برخوردهای قضایی و انضباطی صورت گرفت. در این رابطه با سورنا هاشمی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان گفتگویی را ترتیب دادهایم تا از وضعیت فعالان دانشجویی دانشگاه زنجان و تشکلهای آنجا مطلع شویم. سورنا هاشمی مردادماه امسال به دلیل شرکت در تحصن دانشگاه زنجان یک ماه بازداشت بود و در حال حاضر بدون هیچگونه حکمی از تحصیل محروم شدهاست.
آقای هاشمی، وضعیت تحصیلی شما و آقایان واحدی و فیروزی به چه شکل است؟
در حال حاضر من و آقای فیروزی بدون هیچ گونه حکم و یا احضاری از تحصیل محروم هستیم و اجازه انتخاب واحد به ما داده نشدهاست و از سوی رئیس حراست به دانشگاه ممنوع الورود شدهایم. وقتی از مسئولین دانشگاه دلیل این امر را جویا شدیم تمام مسئولین اعم از آموزش تا دبیر کمیته ی انضباطی ما را به رئیس دانشگاه ارجاع دادند و وی را مسئول صدور چنین ابلاغیهای دانستند و وقتی پیش رئیس دانشگاه رفتیم و از وی پاسخ خواستیم و به او گفتیم که کار شما غیر قانونی است، پاسخ داد کار من غیر قانونی است و بروید از من شکایت کنید.
آقای بهرام واحدی نیز به بهانههای واهی آموزشی از دانشگاه اخراج شد. در صورتی که هر فردی به جای او بود و مشکل سیاسی نداشت در حال حاضر به تحصیل خود ادامه میداد.
در ضمن در جلسه پرسش و پاسخی که همین اواخر بر گزار شد آقای نداف، رئیس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چرا بدون هیچ حکمی اجازه ادامه تحصیل و حتی ورود به دانشگاه را به ما نمیدهند پاسخ داد که نهادهای امنیتی به من این پشنهاد را دادهاند و من پذیرفتهام.
آیا هیچگونه پیگیری برای شکایت از مسئولین دانشگاه برای این نوع برخوردها انجام دادهاید؟
این نوع برخورد مسئولین دانشگاه که بدون هیچگونه حکمی ما را از تحصیل محروم کردهاند باعث شدهاست که امکان پیگیری قانونی از ما سلب شود، در ضمن بنا به حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عالی عدالت اداری حق دخالت در امور دانشگاه را ندارد. بنا براین شرایط ما سعی کردیم از طریق نمایندگان مجلس زنجان که به شورای متحصنین تعهد کتبی دادهبودند که با هیچ یک از متحصنان برخورد نمیشود، پیگیری کنیم که به نتیجهای نرسید همچنین نامه ای به کمیسیون آموزش مجلس فرستادیم و شرایط خود و غیر قانونی بودن اعمال رئیس دانشگاه را در آن توضیح دادیم که متأسفانه هنوز جوابی دریافت نکردهایم.
چندی پیش مجدداً به دادسرای عمومی و انقلاب زنجان احضار شدید چه اتفاقی افتاد؟
قاضی پرونده پس از دریافت آخرین دفاعیات من و دیگر متهمان (بهرام واحدی، علیرضا فیروزی، پیام شکیبا، دکتر صارمی، حسن جنیدی و آرش رایجی) قرار کیفر خواست را برای دادگاه انقلاب صادر نمود و منتظر برگزاری جلسه دادگاه هستیم.
اتهام شما دقیقاً چه بود؟
اتهامی که به ما تفهیم شده و در کیفرخواست هم آمدهاست، تحریک دانشجویان برای تجمعات غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی و اشاعه فحشا است. این در صورتی است که با مجرم شناخته شدن آقای مددی که باعث شد وی از دانشگاه اخراج و حکم قضایی برای وی صادر شود، اتهامات فوق بلاموضوع است. همچنین مسئولین دانشگاه و نمایندگان زنجان تعهد دادند که با هیچ یک از متحصنین برخورد انضباطی و قضایی نشود که دیدیم سه نفر از تحصیل محروم شدند و شش نفر به زندان و سلولهای انفرادی فرستادهشدند و در حال حاضر منتظر رأی دادگاه هستند.
آقای نصیری و انصاری (دو نماینده مجلس اصلاح طلب) که تلاش زیادی برای پایان تحصن کردند و به شما تعهد دادند که برخوردی با دانشجویان متحصن صورت نمیگیرد، آیا پیگیری لازم را برای وضعیت شما انجام دادند؟
خیر به هیچ وجه، آنها در زمان تحصن به ما قول دادند و به قول خود آقای نصیری شرافت انسانی خود را به عنوان یک استاد دانشگاه گرو گذاشتند که پیگیر تمام مطالبات شورای متحصنین باشند در صورتی که نه تنها در مقابل بازداشت و محرومیت از تحصیل دانشجویان متحصن سکوت کردند بلکه از پاسخ دادن به نمایندگان شورای متحصنین دریغ کردند. ما دیدیم که این دو نماینده به اصطلاح اصلاحطلب در زمان تحصن خود را برای پایان تحصن به آب و آتش میزدند، حالا که وقت پیگیری تعهداتشان است سکوت کردهاند.
وضعیت تشکلها و نشریات دانشجویی در دانشگاه زنجان به چه شکل است؟
در حال حاضر مدیریت دانشگاه در مقابل مطالبات دانشجویان قرار میگیرد و هیچگونه نرمشی از خود نشان نمیدهد، کار به جایی رسیدهاست که تشکلی همچون بسیج هم رو در روی رئیس دانشگاه قرار میگیرد و آن را ناکارآمد میخواند در این شرایط وضعیت بقیه تشکلها معلوم است. ولی انجمن اسلامی تنها تشکلی است که با وجود اینکه مسئولین مجوز آن را لغو کردهاند و هیچگونه حمایتی از آن نمیشود، همچنان به فعالیت پر شور خویش در راستای تحقق مطالبات جنبش دانشجویی ادامه میدهد و سعی میکند در قالب نشریات ارتباط خود را با دانشجویان حفظ کند.
در زمان تحصن دانشجویان زنجان شاهد شرکت تعداد زیادی از دانشجویان در تحصن بودیم که حتی موجب تعطیلی امتحانات به مدت یک هفته شد. در حال حاضر فضای فعالیت صنفی و سیاسی در دانشگاه زنجان به چه شکل است؟
اکنون علیرغم برخوردهای صورت گرفته، فضای فعالیت در این دانشگاه همچنان مهیاست و باعث امیدواری است که جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه زنجان در حال حاضر به فعالیت صنفی و سیاسی توجه ویژهای نشان میدهند و فعالیت خود را به صورت عقلانی ادامه میدهند به عنوان مثال در تجمع روز دانشجو که از سوی انجمن اسلامی برگزار شد دانشجویان استقبال بسیار خوبی از این مراسم کردند.

منبع: 
بامداد خبر

افزودن نظر جدید